Egenvård i förskola eller skola

Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskola eller skola. Det kan till exempel handla om hjälp att komma ihåg att ta sin medicin.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd, som barnets behandlande läkare eller sjuksköterska bedömt kan utföras av barnet, själv eller av vårdnadshavare, personlig assistent eller personal inom förskola eller skola.

Om ditt barn behöver egenvård i förskola eller skola

Om ditt barn är i behov av egenvård så ska behandlande läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal göra en egenvårdsplan i samråd med dig som vårdnadshavare.

Du som vårdnadshavare kontaktar förskolan eller skolan för att gå igenom egenvårdsplanen och fylla i skolans egenvårdsblankett. Skolans egenvårdsblankett får du i kontakt med skolan.

Om behandlande läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal anser att egenvård är aktuellt ska samråd ske med ansvarig rektor eller mentor i förskolan eller skolan. Förskolan och skolan har då ett ansvar för att barnet eller eleven får hjälp med sin egenvård, till exempel att hjälpa barnet eller eleven med att ta sin medicin.