Skolkurator

Om du exempelvis känner dig ledsen, har problem i skolan, med vänner eller familj, om du känner oro och ängslan kan du vända dig till skolkuratorn på din skola.

Skolkuratorn kan även ge stöd vid problem som rör den sociala situationen utanför skolan som exempelvis missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.