Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Här hittar du avgifterna för ansökan om serveringstillstånd samt avgiften för tillsyn.

Ansökningsavgift serveringstillstånd 2024

Ansökningsavgifter (exkl kunskapsprov)

Avgift kronor

Stadigvarande serveringstillstånd / nyansökan och ägarskifte till allmänheten och slutet sällskap

11 518

Stadigvarande utvidgat tillstånd / utökad serveringstid

6 907

Bolagsändring

6 907

Stadigvarande cateringtillstånd

11 518

Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

6 907

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8 213

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, och tillsynsavgift.
Vid arrangemang som sträcker sig över flera dagar tillkommer 500:- / ytterligare dag

6 332

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till två månader, och tillsyn

10 371

Tillfälligt utvidgat tillstånd / utökad serveringstid

3 453

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

5 185

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av näringsidkare i tillfällig lokal

2 295

Tillfälligt utökat serveringstillstånd till slutet sällskap

1 721

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, föreningsfester, personalfester mm i egen regi

1 721

Paustillstånd

8 639

Tillfälligt paustillstånd till slutet sällskap

4 027

Anmälan av serveringslokal vid cateringtillstånd

595

Kunskapsprov per tillfälle (max tre prov per ansökan)

1 721

Fast tillsynsavgift 2024

Vad?

Avgift kronor

Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 00.00

1 378

Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 01.00

2 295

Alkoholservering till allmänheten öppet efter kl 01.00

3 453

Alkoholservering stadigvarande till slutna sällskap

1 378

Rörlig tillsynsavgift 2024

Årsomsättning (kr) av alkoholförsäljning

Avgift kronor

0 – 50 000

595

50 001 – 250 000

2 880

250 001 – 500 000

5 759

500 001 – 1 000 000

11 518

1 000 001 – 2 000 000

12 666

2 000 001 – 3 000 000

13 825

3 000 001 – 4 000 000

18 436

4 000 001 – 5 000 000

23 038

5 000 001 – 6 000 000

24 196

6 000 001 – 7 000 000

28 223

7 000 001 – 8 000 000

32 262

>8 000 001

32 262

Tillsynsavgiften debiteras en gång per år i samband med att restaurangrapporten skickas in till kommunen.

Påminnelseavgift 2024

Påminnelseavgift för försenad restaurangrapport

Avgift kronor

1-14 dagar

1 721

15-30 dagar

3 453

Efter 30 dagar debiteras högsta tillsynsavgift

32 262

 

Samtliga taxor räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).