Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Ansökningsavgifter 2023

Ansökningsavgifter

(exkl kunskapsprov)

Avgift kronor

Stadigvarande serveringstillstånd / nyansökan och ägarskifte till allmänheten och slutet sällskap

10.826:-


Stadigvarande utvidgat tillstånd / utökad serveringstid

6.492:-

Bolagsändring

6.492:-

Stadigvarande cateringtillstånd

10.826:-

Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

6.492:-

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8.659:-

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, och tillsynsavgift. Vid arrangemang som sträcker sig över flera dagar tillkommer 500:- / ytterligare dag

5.952:-Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till två månader, och tillsyn

9.748:-


Tillfälligt utvidgat tillstånd / utökad serveringstid

3.246:-

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

4.874:-

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av näringsidkare i tillfällig lokal

2.157:-


Tillfälligt utökat serveringstillstånd till slutet sällskap

1.618:-

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, föreningsfester, personalfester mm i egen regi

1.618:-


Paustillstånd

8.120:-

Tillfälligt paustillstånd till slutet sällskap

3.785:-

Anmälan av serveringslokal vid cateringtillstånd

560:-

Kunskapsprov per tillfälle (max tre prov per ansökan)

1.618:-

Rörlig tillsynsavgift 2023

Rörlig tillsynsavgift

Rörligig tillsynsavgif, årsomsättning (kr) av alkoholförsäljning

Avgift kronor

0

50.000

560:-

50.001

250.000

2.707:-

250.001

500.000

5.413:-

500.001

1.000.000

10.826:-

1.000.001

2.000.000

11.905:-

2.000.001

3.000.000

12.994:-

3.000.001

4.000.000

17.328:-

4.000.001

5.000.000

21.653:-

5.000.001

6.000.000

22.741:-

6.000.001

7.000.000

26.526:-

7.000.001

8.000.000

30.322:-

8.000.001

<

30.322:-

Fast tillsynsavgift 2023

Fast tillsynsavgift

Fast tillsynsavgift

Avgift kronor

Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 00.00

1.296:-

Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 01.00

2.157:-

Alkoholservering till allmänheten öppet efter kl 01.00

3.246:-

Alkoholservering stadigvarande till slutna sällskap

1.296:-

Tillsynsavgiften debiteras en gång per år i samband med att restaurangrapporten skickas in till kommunen.

Påminnelseavgift 2023

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift för försenad restaurangrapport

Avgift kronor

1-14 dagar

1.618:-

15-30 dagar

3.246:-

Efter 30 dagar debiteras högsta tillsynsavgift

30.322:-


Samtliga taxor räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).