Nyheter

  • nyhetsbild

    Nuläget angående studentavslutningen 11 juni 2021

    12 maj 2021 - Pandemiläget gör att vi i nuläget inte kan planera en traditionell studentavslutning med stor samling i aulan och gemensamt studenttåg. Vi utgår därför från fjolårets upplägg som innebär att man sa...
  • Partiell fjärrundervisning terminen ut

    06 maj 2021 - På grund av den allmänt höga smittspridningen i samhället förlängs beslutet om partiell fjärrundervisning på Bromangymnasiet terminen ut. - På det här sättet vill vi så långt det går undvika träng...
Bildlänk till sidan Digitalt öppet hus. Läs mer på Bromangymnasiets webbplats
Bildlänk till sidan Prova på att vara elev för en dag. Inför gymnasievalet - Besök ett gymnasieprogram för en dag
Bildlänk till sidan Ansökan till Bromangymnasiet
Bildlänk till Internationella relationer
Bildlänk till NIU - Idrott mot elitnivå
Bildlänk till sidan Lokal idrottsutbildning - LIU och LIP på Bromangymnasiets webbplats. Träna din idrott på skoltid
Bildlänk till Restaurangskolan Bromangymnasiet
Bildlänk till sidan Bromangymnasiet på Facebook

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden