Schema och barnets tid på förskola

Ett barn som klättrar i en klätterställning

För att vi ska veta vilka tider ditt barn ska vara på förskolan behöver du registrera ditt barns schema. Ditt barn får vara på förskolan när du som vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Barnet kan också få en plats för barnets egen skull utifrån behov.

Du registrerar ditt barns schema i vår e-tjänst eller via blankett.

Barnets schema ska följa dina arbetstider. Om du har registrerat ett schema men inte utnyttjat tiden kan den inte bytas mot ny tid.

Om du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig och schematiden blir 15 timmar per vecka eller mindre ska du först registrera schemat som vanligt och sedan meddela förskolans administratör så att avgiften blir rätt.

Digital in- och utcheckning av barnen i förskolan

På förskolan dokumenterar vi ditt barns närvaro och frånvaro genom en digital in- och utcheckning i Skolplatsen. Du som vårdnadshavare får notiser om in- och utcheckningen via e-post. Om du inte vill få e-post om barnets närvaro kan du själv välja bort det. Så här gör du om du inte vill få notiser:

1. Logga in i Skolplatsen:

2. Gå till ”Kontaktuppgifter”

3. Kryssa ur ”Jag accepterar att bli kontaktad via e-post”

Att tänka på: Förskolans notiser hänger ihop med grundskolans notiser. Det innebär att de notisinställningar du väljer också påverkar notiserna från grundskolan.

Frågor och svar om schema och barnets tid på förskolan

Du ska lämna ett nytt schema minst två veckor innan ändringen börjar gälla eller så fort du får reda på ändringen.

Ja, du ska ändra ditt barns schema vid ledighet.

Barn till föräldralediga och arbetssökande får vara 15 timmar på förskolan per vecka. Hur tiden fördelas under veckan beslutar respektive förskola om. Hänsyn kan tas utifrån barnets behov och vårdnadshavares önskemål.

När ditt barn får ett syskon har barnet rätt att vara på förskolan under den tid du som förälder vistas på BB.

I en familj där bara du är vårdnadshavare eller förälder till barnet är det din arbetstid, studietid och restid som påverkar barnets tid i förskolan.

Det är oavsett om din sambo, make eller maka, som inte är förälder eller vårdnadshavare till barnet, är föräldraledig eller arbetssökande.

Om du blir sjukskriven får barnet behålla sin plats på förskolan med samma schematider som barnet hade före sjukskrivningen.