Avgift för förskola

En tågbana, ett lok med vagnar gjort i trä är uppbyggt på golvet.

Avgift för förskola betalas från och med barnets första placeringsdag och tas ut i 12 månader. Avgiften baseras på hushållets gemensamma inkomst oavsett om barnet eller barnen är gemensamma.

Här hittar du aktuell information om avgift och maxtaxa för förskola:

Avgift för förskola och fritidshem

Du kan välja hur du ska få din faktura för barnomsorg

Du kan få fakturan för barnomsorg som:

  • pappersfaktura
  • e-faktura
  • autogiro

Om du inte gör någon ändring kommer fakturan i pappersform. Om du vill ha e-faktura anmäler du det själv via din bank. För att få autogiro kan du kontakta ekonomikontoret. Du hittar Ekonomikontorets kontaktuppgifter under "Kontakt"

Vanliga frågor och svar om avgifter i förskolan

Om du saknar din faktura för barnomsorg kan du kontakta förskolans administratör eller Ekonomikontoret. Du hittar Ekonomikontorets kontaktuppgifter under "Kontakt"

Nej, avgiften är ett abonnemang som baseras på familjens inkomst.

Inkomstuppgifter för förskola och fritidshem

Om du inte har registrerat inkomstuppgift för hushållet debiteras högsta avgift enligt maxtaxa.

När ditt barn är 3–5 år erbjuds allmän förskola från och med hösten ditt barn fyller 3 år.

Läs mer om allmän förskola

För barn till arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen gäller samma taxa som för fritidshem

Taxa för fritidshem

​Ja. Det finns ingen avgiftsfri månad. Det innebär du betalar även om barnet är borta på grund av semester, sjukdom eller annan ledighet.

Ni kan få varsin faktura om ni båda har behov av tillsyn för barnet. Anledning till två fakturamottagare är att ni vårdnadshavare i regel har olika behov av förskola. Därför får respektive vårdnadshavare en faktura som grundar sig på respektive familjs bruttoinkomst.

Ni ansöker om delad faktura skriftligt via blankett.

Om ni har delad faktura och en av er säger upp sin del av förskoleplatsen övergår hela förskoleavgiften till den vårdnadshavare som fortfarande har kvar platsen. Det kan göra att avgiften ändras för den vårdnadshavare som har kvar sin plats.

Om du inte betalar din avgift för förskola riskerar du att förlora platsen på förskolan. Läs mer här:

Obetald avgift för förskola och fritidshem