Kurser motsvarande anpassad gymnasieskola

Här hittar du kurser motsvarande anpassade gymnasieskolan.

Ansökan

Du kan ansöka till Komvux som anpassad utbildning via e-tjänst:

Du kan också ansöka via vår blankett:

Vem kan söka?

Du kan söka till Komvux som anpassad utbildning från och med det år du fyller 20 år.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Mer information om Komvux som anpassad utbildning

Här kan du läsa mer om Komvux som anpassad utbildni

Våra kurser motsvarande anpassade gymnasieskolan

Kurskod: DIIDIG5

Du lär dig:

 • om digitalt skapande med digitala verktyg.
 • att skapa digitala produktioner från idé till färdig produkt.
 • kombinera olika estetiska uttrycksmedel i en digital produktion, till exempel bild, ljud och rörelse.
 • om presentation och spridning av digitala produktioner.

Kurskod: HASHAL51

Du lär dig:

 • om hälsa och välbefinnande och om vad som kan vara hälsofrämjande
 • om kostens och måltidens betydelse för en god hälsa
 • om hur fysisk aktivitet, vila och sömn kan påverka hälsan
 • om olika hälsofrämjande aktiviteter såsom idrott, motion och friluftsliv.

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SECSER51

Du lär dig:

 • service och bemötande i olika situationer.
 • om olika serviceyrken som finns i den egna kommunen.
 • om vad ett serviceinriktat förhållningssätt innebär.
 • om lagar och bestämmelser som finns inom olika serviceområden, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och personuppgiftslagen.
 • om språket och kommunikationens betydelse i arbetslivet.

Bygger på kursen service och bemötande 1

Kurskod: SECSER52

Du lär dig:

 • mer om service och bemötande i olika situationer och inom olika yrken.
 • mer om serviceyrken i den egna kommunen och gör studiebesök.
 • mer om vad ett serviceinriktat förhållningssätt innebär.
 • mer om språket och kommunikationens betydelse i arbetslivet.
 • mer om lagar och bestämmelser som finns inom olika serviceområden, till exempel hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, sekretess och tystnadsplikt.

Kurskod: SALTRA5

Du lär dig:

 • om olika trafikmiljöer och trafiksituationer.
 • vanliga trafikregler för fotgängare, cyklister och förare av motorfordon.
 • om vilka behörigheter som krävs för att framföra motorfordon.
 • om risker i trafiken i samband med användningen av alkohol och andra droger.
 • om trafikens påverkan på miljön.

Du kan söka även om du redan är anmäld i trafikskola eller övningskör privat och behöver extra stöd i körkortsteori.