Vattenskyddsområden

Utsikt från strandkanten över havet med landområden i horisonten.

En vattentäkt är en plats där vi hämtar dricksvatten. För att skydda vattnet från föroreningar kan man upprätta ett vattenskyddsområde kring vattentäkten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler och föreskrifter för att skydda vattnet på både lång och kort sikt.

Reglerna gäller till exempel schaktningsarbeten, spridning av gödsel och hantering av kemikalier och omfattar både privat och yrkesmässig verksamhet inom området.

Läs mer om vattenskyddsområden på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Hudiksvalls kommun finns tre vattenskyddsområden. De ligger på Hallstaåsen, i Delsbo och i Edsta. 

Iggesunds vattenverk och vattentäkt har tagits ur bruk och fastställt skyddsområde och tillhörande föreskrifter har upphävts.

Dellensjöarna är viktiga och skyddsvärda ytvattentäkter och Södra Dellen försörjer två kommunala vattenverk med råvatten.

Kartor över vattenskyddsområden:

Blanketter som rör vattenskyddsområden: