Kommunalt vatten och avlopp

Hudiksvalls kommun producerar omkring tre miljoner kubikmeter dricksvatten och renar drygt fyra miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år. Ungefär 75 procent av kommunens invånare  är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. 

Anslut din fastighet

Vill du ansöka om att ansluta till kommunalt vatten eller avlopp? På den här sidan hittar du svaren:

Bli VA-abonnent

Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten och avlopp:

VA-avgifter

Taxan för vatten- och avlopp, ofta förkortad VA-taxa, innebär att du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här hittar du information om VA-taxan:

Taxa för vatten och avlopp

Problem med vattnet?

Om du upplever problem med kvalitén på det kommunala vattnet är det viktigt att du rapporterar det till VA-verksamheten så att vi kan sätta in rätt åtgärder. Det gör du enklast via vår e-tjänst. Det kan handla om att vattnet luktar eller smakar illa, har avvikande färg eller partiklar. 

E-tjänst för att anmäla problem med kommunalt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akut vattenläcka?

Om du till exempel har en pågående vattenläcka eller ett avloppstopp på det kommunala ledningsnätet ska du ringa oss.

Anmäl akut vattenläcka på tel 0650-190 00, tonval 2. På helger, kvällar och nätter kopplas du vidare till SOS Alarm.

Dricksvattenförsörjning

Hudiksvalls kommuns vatten- och avloppsavdelning producerar omkring tre miljoner kubikmeter dricksvatten varje år. Vi arbetar för att behålla vår goda vattenkvalitet genom uppföljning och ständigt förbättringsarbete.

Läs mer om våra vattenverkLäs mer om enskilt vattenLäs mer om dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avloppsvattenrening

Kommunens vatten- och avloppsavdelning ansvarar för den kommunala avloppsvattenhanteringen. Vi renar omkring fyra miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år.

Underlätta reningen av vattnet genom att bara spola ner sådant som reningsverket kan ta hand om. Cigarettfimpar, snus, tops, läkemedel, lacknafta och andra främmande ämnen hör inte hemma i avloppet!

Läs mer om våra avloppsreningsverkLäs mer om enskilt avloppLäs mer om slamtömningLäs mer om avloppsvatten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledningsnät

Vatten- och avloppsavdelningen ansvarar för drygt 750 km ledningar i kommunens olika verksamhetsområden. Ungefär hälften är dricksvattenledningar och hälften avloppsvattenledningar.

Läs mer om tappning av vatten från vattenkioskLäs mer om tappning av vatten ur brandpost

Vanliga frågor och svar om kommunalt vatten och avlopp

Om du får stopp i avloppet kan du ta kontakt med kommunens Servicecenter.

Om det uppstår en vattenläcka kan du ta kontakt med kommunens servicecenter.

Vattenmätaren läses av en gång om året. Det sker oftast genom att fylla i ett självläsningskort.

Läs mer om vattenmätare

Normalt byts vattenmätare vart åttonde år. Mätaren ägs och byts ut av kommunens Vatten- och avloppsavdelning.

Läs mer om vattenmätare

De flesta vattenledningarna består av gjutjärn och segjärn, men det finns också rör av PVC och vissa rör som är galvaniserade. När vi idag lägger nya eller byter ut gamla ledningar, är det mest polyetenrör som används.

Avloppsledningarna består mestadels av betong, men det finns en hel del lergodsrör också. Modernare ledningar är gjorda av PVC eller polypropylen.

Ledningarnas hållbarhet kan variera mycket.  Det finns rör från 1910-talet som fortfarande är i drift, samtidigt som andra ledningar bara håller i 30 år. Hur länge rören håller beror på markens och materialets beskaffenhet.

Det är oftast främmande föremål som inte hör hemma i avloppet som orsakar stopp. Det bästa sättet att förhindra avloppsstopp är att använda toaletten och övriga avlopp till det de är avsedda för.

En annan orsak till avloppsstopp är trädrötter som letar sig in i otäta skarvar på ledningarna. Det kan därför vara klokt att inte plantera träd (särskilt lövträd) ovanför en avloppsledning.