Familjerådgivning

Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Då kan familjerådgivning vara ett sätt att komma vidare. Vi på Familjerådgivningen hjälper er som makar, sambor eller familjer som har problem och svårigheter i era parförhållanden eller andra nära relationer.

Era problem kan till exempel handla om:

 • Vi kan inte tala med varandra
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Vi bråkar jämt
 • Svartsjuka skadar förhållandet
 • En av oss har träffat någon annan
 • Vårt sexliv fungerar inte
 • Det är svårt att vara förälder, styvförälder eller separerad förälder
 • Vi har separerat och behöver prata

Ni kan få stöd i att:

 • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
 • Bättre förstå och acceptera dig själv och varandra
 • Hitta möjligheter att hantera problem och konflikter
 • Bryta destruktiva mönster
 • Hitta vägar till förändring

Vanliga frågor och svar om familjerådgivning

Ni kan vända er till oss om ni är vuxna och har en relation som:

 • par
 • vuxna barn och föräldrar
 • vuxna syskon
 • separerade

Handlar era problem om att ni inte är överens gällande vårdnad, boende eller umgänge hänvisar vi till Familjerätten.

Mer information om Familjerätten

Nej, vi tar inte emot enskilda.

Känner du dig ensam och är utsatt kan du vända dig till din hälsocentral eller kontakta Centrum mot våld i nära relationer. Läs mer om våld i nära relationer:

Våld i nära relationer

Ja. Ni kan vara helt anonyma om ni vill.

Nej, kontakten med Familjerådgivningen är frivillig.

Ja. Vi på Familjerådgivningen har tystnadsplikt. Vi skriver inte heller några journaler (dokument).

Undantaget från tystnadsplikten är om Familjerådgivningen får veta att ett barn utsatts för fysisk eller psykisk misshandel. Det kan innebära att barnet upplever våld mellan de vuxna. Då är vi skyldiga att informera socialtjänstens mottagningsenhet. Sekretessen kan också brytas vid kännedom om grov kriminalitet.

Du kan boka en tid via e-post eller telefon. Du hittar kontaktuppgifterna under ”Kontakt”.

Uppgifter som lämnas till Familjerådgivningen hamnar under sekretess, men tänk ändå på att inte lämna känsliga uppgifter i e-post. Inkommande e-post till kommunen blir allmän handling. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att lämnas ut till någon annan som begär att få ta del av dem, om inte särskilda sekretessregler gäller.

Du kan avboka en tid via mejl eller telefon. Du hittar kontaktuppgifterna under ”Kontakt”.

Avboka eller ändra din tid så snart du kan. Avgift på 100 kronor debiteras för uteblivet besök om du inte lämnar återbud minst 24 timmar före ditt besök. Betalning via Swish på nummer 123 381 66 67 (märk inbetalningen med dag och tid, inte namn)

Ett besök hos Familjerådgivningen kostar 100 kr per besök.

Varje samtal varar 1 – 1½ timme.

Vägbeskrivning finns under kontakt.

Stöd till dig som förälder

Ibland kan det vara tufft att vara förälder. Du är inte ensam och det finns hjälp och stöd att få. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig:

Stöd till dig som förälder