CNC – lärling

Som CNC-operatör programmerar du maskiner utifrån ritningar och planerar, övervakar och kontrollerar maskinernas arbete. Det är ett spännande och kreativt yrke med stora möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

CNC-utbildningen är en lärlingsutbildning som finns i Ljusdal, men som du från Hudiksvalls kommun kan söka.

Ansökan

På länken hittar du information om hur du ansöker till utbildningen. Du ser också när ansökan är öppen.

Vem kan söka?

Du som har betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå samt avslutad matematik på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper där nivåtest finns kan söka.

Kursstart?

Höst och vår

Studieort

Ljusdal, på Slottegymnasiet.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att 70–100 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare som följer dig genom din utbildning.

Med en lärlingsutbildning får du snabbt kontakter i branschen och yrkeserfarenheter.

Första terminen är du inne på skolan för undervisning och andra terminen ute på företag.

Studietakt

100 %

Utbildningstid

1 år

Antal platser

Begränsat antal platser.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasial nivå.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.

Utbilda dig till ett yrke via Cul

Frågor och svar

Termin 1, på skolan:

  • CAD 1, 50p
  • Datorstyrdproduktion 1, 100p
  • Datorstyrdproduktion 2, 100p
  • Produktionsutrustning, 100p
  • Tillverkning underlag 1, 100p

Termin 2, på företag:

  • CAD 2, 50p
  • CAD/CAM, 100p
  • Datorstyrdproduktion 3, 100p
  • Datorstyrdproduktion 4, 100p
  • Tillverkning underlag 2, 100p

Efter utbildningen kan du jobba som CNC-operatör och programmera maskiner utifrån ritningar. Du kan också planera, övervaka och kontrollera maskinernas arbete.