Målare – lärling

Person som målar

Nu kan du utbilda dig till målare i Hudiksvall! Under utbildningen får du lära dig om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg. Som målare kan du arbeta åt privatpersoner, kommunala verksamheter och i industrier. Under arbetet träffar och samarbetar du med andra, allt från kunder till fastighetsförvaltare och andra hantverkare. Sommartid finns chansen att arbeta mycket utomhus och under vintern är det mest inomhusjobb som gäller.

Ansökan

På länken hittar du information om hur du ansöker till utbildningen. Du ser också när ansökan är öppen.

Vem kan söka?

Du som har godkända betyg från Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kursstart?

Ingen planerad start.

Studieort?

Hudiksvall.

Hur är utbildningen upplagd?

70–100 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare som följer dig genom din utbildning. Med en lärlingsutbildning får du snabbt kontakter i branschen och yrkeserfarenheter.

Studietakt?

Heltid.

Utbildningstid?

Cirka 50 veckor.

Antal platser?

Begränsat antal platser.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasial nivå.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.

Utbilda dig till ett yrke via Cul

Efter utbildningen behöver du genomföra en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning på ett företag.