Svågadalsförvaltningen

En stor röd byggnad med vita knutar. Entrén är vitmålad och har ett litet tak. Marken och planteringarna utanför är täckta av snö.

Svågadalsförvaltningens uppdrag är att verkställa Svågadalsnämnden beslut och svara för den kommunala servicen då det gäller förskola, skola, äldreomsorg, landsbygdsutveckling kutur och fritid inom Svågadalen. Chefen för Svågadalsförvaltningen har titeln Platschef/Rektor/Förskolechef/Nämndsekreterare och har även ett övergripande ansvar för landsbygdsfrågor i Svågadalen. Förvaltningen är koncentrerad till en och samma byggnad, Svågagården, i Ängebo. I Svågagården finns även ett litet bibliotek, kyrksal, samlingssal, gymnastiksal och där ryms även en Folkets hus förening som bl.a driver resturang och som även anordnar olika arrangemang.

Svågadalsförvaltningen är ett trygghetsnav i Hudiksvalls kommun. Det är en resurs och ska säkerställa viktiga samhällsfunktioner vid tex långvariga elavbrott, oväder.

Utanför entren här finns en hjärtstartare och även en larmtelefon som går direkt till 112.