Svågadalsförvaltningen

En stor röd byggnad med vita knutar. Entrén är vitmålad och har ett litet tak. Marken och planteringarna utanför är täckta av snö.

Svågadalsförvaltningens sköter den kommunala servicen i Svågadalen så som förskola, skola, äldreomsorg, landsbygdsutveckling kutur och fritid inom Svågadalen.

Chefen för Svågadalsförvaltningen har även ett övergripande ansvar för landsbygdsfrågor i Svågadalen. I Svågagården som är förvaltningens byggnad finns även ett litet bibliotek, kyrksal, samlingssal, gymnastiksal och där ryms även en Folkets hus förening som bland annat driver resturang och som även anordnar olika arrangemang.