Svågadalsförvaltningen

En stor röd byggnad med vita knutar. Entrén är vitmålad och har ett litet tak. Marken och planteringarna utanför är täckta av snö.

Svågadalsförvaltningen sköter den kommunala servicen i Svågadalen så som förskola, skola, äldreomsorg, landsbygdsutveckling samt kutur och fritid inom Svågadalen.

Chefen för Svågadalsförvaltningen har även ett övergripande ansvar för landsbygdsfrågor i Svågadalen.

I Svågagården som är förvaltningens byggnad finns ett litet bibliotek, kyrksal, samlingssal, gymnastiksal och där ryms även en Folkets hus förening som bland annat driver restaurang och som också anordnar olika arrangemang.