Lärandeförvaltningen

Lärandeförvaltningen ska inspirera barn, ungdomar och vuxna att ta ansvar för sitt eget lärande och att öka lusten att utvecklas. Alla barn och elever ska ges det stöd de behöver för att uppnå utbildningens mål. Vi arbetar för en skola som bygger på kunskap och kvalitet! 

Hos oss finns följande kommunala verksamheter:

FörskolaFörskoleklassFritidshemGrundskolaGrundsärskolaGymnasieskolaGymnasiesärskolaUtbildning för vuxnaMellanåretUtbildning för dig som nyanländSärskild utbildning för vuxnaYrkeshögskolaHögskole- eller universitetsutbildningVFU för lärare och förskollärare

Förvaltningen verkar för en trygg och inspirerande arbetsmiljö att lära och utvecklas i. Hos oss ska du och dina barn finna en miljö som är spännande, rolig och intressant!