Lärandeförvaltningen

Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Lärandeförvaltningen ska inspirera barn, ungdomar och vuxna att ta ansvar för sitt eget lärande och att öka lusten att utvecklas. Alla barn och elever ska ges det stöd de behöver för att uppnå utbildningens mål. Vi arbetar för en skola som bygger på kunskap och kvalitet!

Förvaltningen verkar för en trygg och inspirerande arbetsmiljö att lära och utvecklas i. Hos oss ska du och dina barn finna en miljö som är spännande, rolig och intressant!