Hudiksvalls kommuns hemtjänst

Hudiksvalls kommuns hemtjänst kan stötta dig i vardagen. Vi gör livet lättare för dig och ser till att du kan bo hemma.

Hudiksvalls kommuns hemtjänst är ett stöd för att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma. Du kan till exempel få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Väljer du Hudiksvalls kommun som hemtjänstutförare kommer du få stöd av den hemtjänstgrupp som jobbar i området där du bor. Information om hemtjänstområden hittar du här:

Valbara hemtjänstutförare

Vår kompetenta och utbildade personal består av kvinnor och män i olika ålderskategorier. Många av våra hemtjänstgrupper är även mångkulturella.

Vi planerar upplägget tillsammans

Vi kommar tillsammans med dig göra en planering, där vi kommer överens om hur och när insatserna ska genomföras – en så kallad genomförandeplan. Genomförandeplanen ligger till grund för de insatser vi kommer att göra hos dig och det stöd vi ger dig.

Yrkesgrupper inom Hudiksvalls kommuns hemtjänst

Inom Hudiksvalls kommuns hemtjänst arbetar både undersköterskor och vårdbiträden.

Är du berättigad hemsjukvård har du tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Hemtjänst dygnet runt

Hudiksvalls kommuns hemtjänst erbjuder hemtjänst dygnet runt. Din hemtjänstgrupp hjälper dig under dagar och kvällar. Om du har du behov av insatser på natten utförs den av Hudiksvalls kommuns nattpatrull.

Kontaktperson

Om du är beviljad hjälp i hemmet i form av omvårdnad och service minst två gånger per dag tilldelas du en kontaktperson.

Kontaktpersonen finns för att skapa trygghet och kontinuitet för både dig och dina närstående.

Samarbete med andra aktörer

Vid behov samarbetar vi med hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, mobila sjukvårdsteamet och välfärdsteknologerna och rehabilitering.