Grupp- och servicebostad

Två män sitter i en gråsvart soffa och samtalar. En av dem är mörkhyad, han har kortbyxor och en kaffemugg i händerna mellan benen.

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS kan utformas som en gruppbostad eller servicebostad, där fast bemanning ingår.

Gruppbostaden utgörs vanligen av ett litet antal bostäder som är grupperade i villor, radhus eller flerfamiljshus kring gemensamma utrymmen och där service och vård kan ges alla tider på dygnet.

Lägenheterna i en servicebostad är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Även servicebostäder har gemensamma utrymmen för service och gemenskap.

Vem kan flytta till en grupp- och servicebostad?

Om du på grund av funktionsnedsättning har omfattande behov av stöd, service och omvårdnad finns möjlighet att ansöka om att flytta till en bostad med särskild service. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Får jag välja vilken bostad jag vill flytta till?

Nej, du har inte möjlighet att välja boende du vill ha eftersom det beror på vad som finns ledigt, men vi försöker ta hänsyn till dina önskemål.

Vad kostar det?

  • Har du beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) betalar du endast din egen hyra och matkostnad.
  • Har du beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) betalar du för insatsen utifrån din ekonomi.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för dig.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Länk till sida för att läsa mer om att ansöka

Barn och unga

Barn och ungdomar som på grund av funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

En bostad med särskild service är ett komplement till föräldrahemmet såväl för barn och ungdomar som kan bo hos föräldrarna en del av tiden som för den som inte alls kan bo hemma med sin familj. Här finns möjlighet till social samvaro och fritidsaktiviteter. Bostad med särskild service finns också för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som studerar på annan ort.