Personlig assistans

Två kvinnor sitter på en bänk nere på stan och samtalar. En av dem är mörkhyad och i bakgrunden syns järnvägsstationens byggnad.

Du kan ansöka om personlig assistan om du behöver stöd att sköta din hygien, att klä på dig, äta, förflytta dig, kommunicera, göra inköp och utöva fritidsaktiviteter. Det är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

Om du har stora, varaktiga hjälpbehov kan du ha rätt till personlig assistans.

Hur går det till?

När du har fått beslut om att du har rätt till personlig assistans väljer du själv vilken assistansanordnare du vill anlita. Du kan välja kommunen som din assistansanordnare men det finns även privata och kooperativa alternativ. Du kan också anställa dina egna personliga assistenter.

Länk till sida om Hudiksvalls kommunassistans

Vad kostar det?

Insatsen är kostnadsfri.

Hur ansöker jag om personlig assistans?

Du ansöker via vår blankett.

Du kan skicka din ansökan direkt till oss eller kontakta oss om du har frågor kring hur du ska ansöka.

Vid ansökan från annan kommun

Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas LSS insatser i Hudiksvall kan du fylla i nedanstående blankett

Vanliga frågor och svar om ansökan

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om.

Ja, det kan du. Men om du inte kan ansöka själv krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras med hjälp av god man eller förvaltare.

Har du frågor om ansökan kontaktar du kommunens socialsekreterare - Funktionsnedsättning.

Ja, om du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Överklaga beslut från Socialtjänsten