Kommunal hemsjukvård

Hemsjukvården utför planerade eller akuta hälso- och sjukvårdsinsatser hemma hos patienter dygnet runt. Beroende på patientens vårdbehov utförs hemsjukvården av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter.

I den kommunala hemsjukvården vill vi att du ska få en trygg och säker vård och känna trygghet och tillit dygnet runt. Utifrån behov planerar vi hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med dig, vid en så kallad vårdplanering.

Hur får jag hemsjukvård?

När din hälsocentral bedömer att du eventuellt är i behov av hemsjukvård kallar din hälsocentral till en vårdplanering med kommunens hemsjukvård. Kontakta din hälsocentral om du behöver sjukvård i hemmet.

Vem kan få hemsjukvård?

  • Patienten är över 18 år.
  • Behovet ska vara hälso- och sjukvård över tid, vilket innebär minst två veckor.
  • Du kan inte ta dig till din hälsocentral själv eller med assistans.
  • Inskrivning i kommunens hemsjukvård föregås alltid av en vårdplanering

Kan min hemsjukvård avslutas?

När du inte längre behöver hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet kommer kommunen att avsluta hemsjukvårdsperioden. Din hälsocentral tar då över ansvaret.

Vad kostar det?

Du som har kommunal hemsjukvård betalar en avgift per månad. Avgiften för kommunal hemsjukvård ingår i maxtaxa. Det innebär att du inte betalar mer än maxtaxa oavsett hur många insatser du har. Mer information om avgifterna:Taxor och avgifter för hjälp och avlastning i hemmet