Kommunal hemsjukvård

Hemsjukvården utför planerade eller akuta hälso- och sjukvårdsinsatser hemma hos patienter dygnet runt. Beroende på patientens vårdbehov utförs hemsjukvården av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter.

Vem har rätt till hemsjukvård?

Om du inte på egen hand eller med hjälp av assistans kan ta dig till en hälsocentral för att få vård kan du få hemsjukvård i ditt hem. Du måste också vara inskriven i hemsjukvården. Det sker i samband med en vårdplanering.

Kriterier för att få hemsjukvård

  • Insatserna ska räknas som hälso- och sjukvård.
  • Insatserna ska ges under minst 2 veckor.
  • Patienten kan inte ta sig till hälsocentralen.
  • Patienten är över 18 år.
  • Vård- och omsorgsplanering ska göras innan insatser påbörjas.

Hur går det till?

I den kommunala hemsjukvården vill vi att du ska få en trygg och säker vård och känna trygghet, tillit och oberoende dygnet runt. Utifrån behov planerar vi hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans, vid en så kallad vårdplanering. Vi ser ditt inflytande som en tillgång.

När du inte längre har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet kommer kommunen att avsluta hemsjukvårdsperioden och primärvården tar över ansvaret.

Vad kostar det?

Du som har kommunal hemsjukvård betalar en avgift per månad. Avgiften för kommunal hemsjukvård ingår i maxtaxa. Det innebär att du inte betalar mer än maxtaxa oavsett hur många insatser du har. Mer information om avgifterna hittar du här:

Taxor och avgifter för hjälp och avlastning i hemmet