Blåsorkestrar

Närbild tagen på två tromboner som två elev spelar på.

Number one #1

är en blåsorkester för dig som har spelat mindre än ett år. Till en början jobbar vi mest med puls och rytm. Vi lär oss att hålla en stadig puls, läsa rytmer i notskrift och härma på gehör. Efterhand lägger vi till fler toner, och de olika instrumenten får olika stämmor. Det är spännande att höra hur de olika stämmorna bildar en helhet i en bra låt! Vi kommer att spela på konsert någon gång per termin.

  • Tid: onsdagar kl 17.10-17.50 på Kulturskolan (Läroverket).
  • Lärare: Jonas Eklund, Lars Wixner, Lars Elverovski

Orkanorkestern

är en blåsorkester för dig som har spelat mellan ett och tre år. Vi spelar olika musikstilar med blåsinstrument och slagverk. För att göra eleverna mer självgående så jobbar vi särskilt med puls, rytm och notläsning. Det är häftigt att höra hur alla stämmor vävs ihop till en bra låt! Vi spelar på konsert någon gång per termin.

  • Tid: onsdagar kl 18.00-19.00 på Kulturskolan (Läroverket).
  • Lärare: Jonas Eklund, Lars Wixner, Lars Elverovski, Erik Lindstedt

Musikkåren

är en blåsorkester för dig som har spelat mer än tre år. Orkestern arbetar med olika musikstilar, exempelvis: jazz, latin, klassiskt och marschmusik. Vi använder både noter och improvisation. Under det varmare halvåret marscherar vi på stan. Vi konserterar varje termin.

  • Tid: tisdagar 18.00-19.00 på Kulturskolan (Läroverket).
  • Lärare: Lars Wixner, Jonas Eklund, Erik Lindstedt