Stråkorkestrar

Två elever spelar på sina fioler.

I stråkensemblerna får du uppleva mer av hur kul det är att spela på Kulturskolan. Oberoende av hur långt du har kommit på ditt instrument kan du vara med i en stråkensemble.

Vi repeterar en gång i veckan med fokus på samspel, intonation och precision. Vi jobbar projektvis inför framträdanden och repertoaren bestäms av sammanhanget. Ibland samarbetar vi med andra instrument och andra konstarter.
Vi har som målsättning att uppträda inför publik en eller ett par gånger varje termin.

Stråligan

  • Tid: måndagar kl 17.15-18.15 på Kulturskolan (Läroverket).
  • Lärare: Anders Linck, Monica Renström

Ede stråkensemble

  • Lärare: Anders Klang