Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden, om du begär det, prövar om du får bygga på den avsedda platsen. Syftet är att du som byggherre ska få ett första besked för att kunna fortsätta planeringen av bygget.

Byggnadsnämnden är bunden av sitt besked om du lämnar in en ansökan om bygglov inom två år från den dag förhandsbeskedet vann laga kraft.

Vi vill i första hand att du använder vår e-tjänst. Om du inte kan göra det finns ett blankettalternativ.

Ansökan ska innehålla en karta / situationsplan med önskad tomtplatsavgränsning inritad, skalenlig.

Läs mer om tomtkarta och hur du kan söka på adresser och skriva ut kartor i pdf-format