Marklov

Marklov krävs om du ska schakta, fylla eller väsentligt ändra markens höjdförhållande inom ett område med detaljplan.

Kontakta plan- och bygglovskontoret om du är osäker på om åtgärden är lovpliktig eller inte.

En ansökan om marklov ska innehålla:

  • Ansökan
  • Redovisning av befintliga och planerade markhöjder
  • Förslag till kontrollplan
  • Ev. förslag till kontrollansvarig

I övrigt följer handläggningen av marklov samma ärendegång som vid bygglov

Vi vill i första hand att du använder vår e-tjänst. Om du inte kan göra det finns ett blankettalternativ.