Schakt- och muddermassor

Vill du använda dina schaktmassor från grävarbeten, vägbyggen eller vägreparationer som till exempel utfyllnad på din fastighet behöver du först anmäla det till Norrhälsinge miljökontor. Uppläggning av muddermassor kräver också en anmälan till oss oavsett om muddermassorna är förorenade eller inte.

Schaktmassor

Vill du använda dina schaktmassor från grävarbeten, vägbyggen, vägreparationer som till exempel utfyllnad på din fastighet behöver du först anmäla det till Norrhälsinge miljökontor. Schaktmassor på fel plats eller upplagda på fel sätt kan påverka miljön. Miljökontoret behöver veta var massorna kommer från, vilken mängd det är och hur platsen ser ut där du vill lägga massorna.

Om massorna består av rena fraktioner och uppläggningen inte bedöms vara någon risk för miljön kan ändå miljön på platsen förändras. I sådana fall behöver du först kontakta Länsstyrelsen.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Muddermassor

Uppläggning av muddermassor kräver en anmälan till Norrhälsinge miljökontor oavsett om muddermassorna är förorenade eller inte. Tänk på att lägga massorna så långt från strandlinjen så att de inte riskerar sköljas ut vid högvatten eller kraftiga vågor.

För själva muddringen behöver du sannolikt göra en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.