Tomtkarta

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur kommunens och lantmäteriets baskartor över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer med mera.

Tomtkarta behövs för din ansökan eller anmälan. I E-tjänsten kan du söka på adresser och skriva ut kartor i pdf-format.

Kartan är inte kontrollerad i fält avseende fastighetsgränsers läge eller övrig detaljinformation. Tomtkartan kan till exempel användas för att upprätta en situationsplan och bifogas din bygglovsansökan. Tänk på att det vid nybyggnationer och större tillbyggnader inom detaljplanelagt område kan krävas en nybyggnadskarta.

I e-tjänsten kan du söka på tomtkartor inom Hudiksvalls kommun, ej Nordanstigs kommun.