Tomtkarta

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur kommunens och lantmäteriets baskartor över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer med mera.

Kartan är inte kontrollerad i fält avseende fastighetsgränsers läge eller övrig detaljinformation. Tomtkartan kan till exempel användas för att upprätta en situationsplan och bifogas din bygglovsansökan. Tänk på att det vid nybyggnationer och större tillbyggnader inom detaljplanelagt område kan krävas en nybyggnadskarta.

Här kan du söka på adresser och skriva ut kartor i pdf-format (ingen inloggning krävs och det kostar ingenting).

Tomtkarta behövs för din ansökan/anmälan. Den kan du hämta här. (OBS! Gäller endast Hudiksvalls kommun. ej Nordanstigs kommun),