Taxor för hyra av skollokaler

Här hittar du taxor för hyra av lokaler på förskolor, grundskolor, Bromangymnasiet och Cul.

Rektor vid respektive lärenhet ansvarar för uthyrning av skollokaler dag- och kvällstid.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrning av idrottslokaler i skolbyggnader, vardagar kl 16.00-22.00 och lördag-söndag kl 08.00-22.00.

Interna lokalhyror debiteras inte.

Hyror förskola och grundskola

Hyra förskolor och grundskolor


Ungdoms-taxa*)
Deb/dygn alt. tillfälle

Normaltaxa övriga
Deb/dygn alt. tillfälle

Aula, samlingssal

363

1 234

Cafeteria

110

391

Fotolab

69

158

Fritidslokal

69

219

Förskola, allrum

69

219

Förskola, hela förskolan

219

624

Lektionssal

96

226

Matsal

219

583

Samlingslokal fritids

137

274

Skolfritids

110

391

Städning av matsal

329

329

Trä-, textil- och
hemkunskapssal 1)

144


288


Övernattning på
hårt underlag

34


48

Hyror Bromangymnasiet

Hyror Bromangymnasiet


Ungdoms-taxa*)
Deb/tim


Normaltaxa
övriga
Deb/tim

HalvdagHeldagAula, samlingssal

422

702

1 759

2 952

Cafeteria

280

491

1 193

2 038

Datasal

170

279

702

1 193

Hörsal

280

491

1 268

2 106

Konferensrum

109

177

423

702

Lektionssal 1)

82

143

354

634

Matsal

280

491

1 193

2 038

Personalmatsal

130

211

525

879

Övernattning på
hårt underlag

36


48

Hyror Cul

Hyror Cul


Halvdag

Heldag

Datasal

682

1 193

Lektionssal 1)

341

682
Till medborgarråd uthyres lokal utan kostnad.

*) Endast föreningsverksamhet, 7-25 år, där man erhållit lokalt aktivitetsstöd.

1) För slöjdsal och hemkunskapssal tillkommer en slitagekostnad på maskiner med 150 kr/timme.

  • Behov av tekniker eller vaktmästare utanför ordinarie arbetstid under vardagar och under helger ingår inte i hyran utan debiteras extra. Varje skola ansvarar för att fakturering sker.
  • Ideell förening är förening som uppfyller kraven i kommunens bidragsnorm.
  • Ungdomsverksamhet är ideell föreningsverksamhet, 7-25 år, där ideell förening sökt och beviljats kommunalt och statligt aktivitetsstöd. Debiteras med ungdomstaxa.
  • Övrig verksamhet är den verksamhet ideell förening och studieförbund arrangerar och inte kan söka lokalt aktivitetsstöd för samt privatpersoners och företags verksamhet. Debiteras med normaltaxa.
  • Fördubbling av normaltaxan när det gäller uthyrning till ideella föreningar, företag och skolor utanför Hudiksvalls kommun.
  • Handikappföreningars verksamhet: 0-taxa för föreningar med säte inom kommunen.
  • Skadegörelse debiteras med verklig kostnad.