Taxor för hyra av skollokaler

Här hittar du taxor för hyra av lokaler på förskolor, grundskolor, Bromangymnasiet och Cul.

Kultur- och fri.tidsförvaltningen ansvarar för uthyrning av idrottslokaler i skolbyggnader, vardagar kl 16.00-22.00 och lördag-söndag kl 08.00-22-00.

Läs mer:

Taxor i gymnastiksalar, idrottshallar och på idrottsplatser (hudiksvall.se)

Rektor vid respektive lärenhet ansvarar för uthyrning av övriga skollokaler dag- och kvällstid.

Hyror förskola och grundskola

Hyra förskolor och grundskolor


Ungdoms-taxa*)
Deb/dygn alt. tillfälle

Normaltaxa övriga
Deb/dygn alt. tillfälle

Aula, samlingssal

378

1 282

Cafeteria

114

406

Fotolab

71

164

Fritidslokal

71

228

Förskola, allrum

71

228

Förskola, hela förskolan

228

648

Lektionssal

100

235

Matsal

228

606

Samlingslokal fritids

142

285

Skolfritids

114

406

Städning av matsal

342

342

Trä-, textil- och
hemkunskapssal 1)

150


299


Övernattning på
hårt underlag

36


50

Hyror Bromangymnasiet

Hyror Bromangymnasiet


Ungdoms-taxa*)
Deb/tim


Normaltaxa
övriga
Deb/tim

HalvdagHeldagAula, samlingssal

439

730

1 827

3 067

Cafeteria

291

510

1 240

2 118

Datasal

177

290

730

1 240

Hörsal

291

510

1 317

2 189

Konferensrum

114

184

439

730

Lektionssal 1)

85

149

368

659

Matsal

291

510

1 240

2 118

Personalmatsal

135

220

545

914

Övernattning på
hårt underlag

37


50

Hyror Cul

Hyror Cul


Halvdag

Heldag

Datasal

708

1 240

Lektionssal 1)

354

708
Till medborgarråd uthyres lokal utan kostnad.

*) Endast föreningsverksamhet, 7-25 år, där man erhållit lokalt aktivitetsstöd.

1) För slöjdsal och hemkunskapssal tillkommer en slitagekostnad på maskiner med 150 kr/timme.

  • Behov av tekniker eller vaktmästare utanför ordinarie arbetstid under vardagar och under helger ingår inte i hyran utan debiteras extra. Varje skola ansvarar för att fakturering sker.
  • Ideell förening är förening som uppfyller kraven i kommunens bidragsnorm.
  • Ungdomsverksamhet är ideell föreningsverksamhet, 7-25 år, där ideell förening sökt och beviljats kommunalt och statligt aktivitetsstöd. Debiteras med ungdomstaxa.
  • Övrig verksamhet är den verksamhet ideell förening och studieförbund arrangerar och inte kan söka lokalt aktivitetsstöd för samt privatpersoners och företags verksamhet. Debiteras med normaltaxa.
  • Fördubbling av normaltaxan när det gäller uthyrning till ideella föreningar, företag och skolor utanför Hudiksvalls kommun.
  • Handikappföreningars verksamhet: 0-taxa för föreningar med säte inom kommunen.
  • Skadegörelse debiteras med verklig kostnad.