Taxa för upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark

Här hittar du taxan för att använda kommunens mark och offentlig plats för olika aktiviteter.

Taxan är antagen av kommunfullmäktige 27 april 2020 och räknas upp årligen.

Byggarbetsplats, upplag eller byggställning

 • Max 2 dygn: ingen avgift
 • 3 månader: 1 223 kr
 • efter 3 månader: 1 223 kr per månad

Container, växelflak, lyftkran, hävare, skylift eller liknande

 • Max 2 dygn: ingen avgift
 • 488 kr per påbörjad vecka

Reklamplatser

Trottoarpratare och trottoarskylt: 222 kr per påbörjad månad eller 1 834 kr per år

Uteservering, trottoarservering

66 kr per m2 och månad

Tillfällig försäljning, varuexponering

 • Försäljningsplats: 244 kr per dag eller 856 kr per vecka
 • Försäljning av livsmedel eller liknande från mopedvagn, husvagn eller liknande: 979 kr per påbörjad månad eller 9 171 kr per år
 • Varuexponering utanför butik max 5 m2: 367 kr per påbörjad månad

Evenemang och liknande

 • Cirkus, tivoli eller liknande: 1 834 kr per dag
 • ”Park, gatu- och torgfester” med inträde: 5 500–57 145 kr
 • ”Park, gatu- och torgfester” utan inträde: 0–11 429 kr
 • Icke kommersiella föreningsaktiviteter: 0 kr
 • Icke kommersiella politiska aktiviteter: 0 kr
 • Marknadsföring, ej försäljning, max 2 dagar: 1 223 kr

Torghandel

 • Fast saluplats 7–15 m2: 856 kr per månad eller 9 171 kr per år
 • Tillfällig saluplats 7–15 m2: 244 kr per dag eller 856 kr per vecka
 • Elavgift: 56 kr per dag