Taxa för hyra av utställningslokalen 316 kubik

Här hittar du taxa för hyra av utställningslokalen 316 kubik.

Taxa 2023

240 kronor per dag.