Avgift för förskola och fritidshem

Här har vi samlat information om den avgift du måste betala när ditt barn går på förskola eller fritidshem.

Avgift för förskola och fritidshem baseras på familjens bruttoinkomst (det du tjänar innan skatten är avdragen) och betalas från och med barnets första dag. Avgiften betalas genom ett abonnemang. 

  • Det yngsta barnet räknas som barn 1
  • För barn till arbetssökande eller föräldralediga gäller taxan för fritidshem.
  • Inkomsttaket per månad för 2023 är 54 830 kronor. Det innebär att de familjer som har en bruttoinkomst på 54 830 kronor eller mer betalar maxtaxa.

Avgift för förskola

Avgift förskola 2023

Barn 1

3 % av inkomsten

dock högst 1 645 kr/månad

Barn 2

2 % av inkomsten

dock högst 1 097 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten

dock högst 584 kr/månad

Barn 4

ingen avgift


Allmän förskola - avgiftsfri förskola 15 timmar

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri förskola under 15 timmar i veckan från 1 september till 31 maj

Om ditt barn går mer än 15 timmar i veckan betalar du avgift för den tiden som överstiger 15 timmar. 1 juni till och med 31 augusti betalar du full avgift då ingen allmän förskoleverksamhet pågår under den perioden.

Avgift för fritidshem

Avgift fritidshem 2023

Barn 1

2 % av inkomsten

dock högst 1 097 kr/månad

Barn 2

1 % av inkomsten

dock högst 548 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten

dock högst 548 kr/månad

Barn 4

ingen avgift