Avgift för förskola och fritidshem

Här har vi samlat information om den avgift du måste betala när ditt barn går på förskola eller fritidshem.

Avgift för förskola och fritidshem baseras på familjens bruttoinkomst (det du tjänar innan skatten är avdragen) och betalas från och med barnets första dag.

 • Avgiften betalas genom ett abonnemang.
 • Du betalar avgift för max tre barn och får syskonrabatt för andra och tredje barnet. Det yngsta barnet räknas som barn 1.
 • För barn till arbetssökande eller föräldralediga gäller taxan för fritidshem.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar för förskola och fritidshem, så kallad maxtaxa.

Du betalar maxtaxa om familjens sammanlagda inkomst är 56 250 kronor eller mer per månad år 2024.

Avgift för förskola

 • Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1 688 kronor per månad
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad
 • Barn 4: ingen avgift

Allmän förskola – avgiftsfri förskola 15 timmar

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri förskola under 15 timmar i veckan från 1 september till 31 maj

Om ditt barn går mer än 15 timmar i veckan betalar du avgift för den tiden som överstiger 15 timmar. 1 juni till och med 31 augusti betalar du full avgift då ingen allmän förskoleverksamhet pågår under den perioden.

Avgift för fritidshem

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad
 • Barn 4: ingen avgift