Taxor för kartor och mättjänster

En avgift tas ut för kommunens mätningstjänster och kartprodukter. Beloppen är baserade på en taxa och kan komma att ändras.

Sammanfattning om vad det kostar

  • Att beställa primärkarta kostar 745 kr/ha (moms 25% tillkommer)
  • En Nybyggnadskarta för en fastighet < 5 000 m2 inom detaljplanelagt område 9254 kr (Ingen moms tillkommer)
  • Våra Mätningstjänster utförs enligt timtaxa (moms 25% tillkommer)

Vår timtaxa är 974 kr eller för ett mätlag 1656 kr (mätlag är om två eller fler personer åker på samma uppdrag).

Taxan i sin helhet

I PDFen hittar du vår taxa i sin helhet.

Hör gärna av dig till oss för frågor om våra avgifter.