Ungdomsbrott

Om du eller någon du känner har problem och du är orolig kan du vända dig till Socialtjänsten och få råd och stöd. 

Vad händer om jag begått ett brott?

När en ung person misstänks för brott gör socialtjänsten en utredning.

Åklagaren och ibland även tingsrätten begär ett yttrande från socialtjänsten om personen är straffmyndig, 15 år och äldre. I särskilda fall kan åklagare eller tingsrätt begära yttrande även för äldre ungdomar, 18-20 år.

Medling

Medling innebär att gärningsman och brottsoffter möts tillsammans med en opartisk medlare, för att prata om händelsen. Syftet är att minska de negativa följderna av ett brott. Brottsoffret får möjlighet att bearbeta sina upplevelser samtidigt som gärningsmannen kan få ökad insikt om brottets konsekvenser. Ett av målen med medling är att förhindra återfall i brott.

  • Medling är i första hand till för ungdomar 12-21 år och bygger på frivillighet från gärningsmannen och brottsoffret.
  • Medling kan ske i alla stadier av rättsprocessen. 
  • Medling erbjuds till gärningsman och brottsoffer via polis, socialtjänst, frivård och åklagare.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som domstolen kan döma till i stället för böter. Man måste själv samtycka för att bli dömd till ungdomstjänst . Man måste också delta i de samtal som ingår i ungdomstjänsten. Antalet timmar som kan dömas ut är 20-150 timmar, beroende på hur allvarligt domstolen bedömer brottet.

Den som är dömd till ungdomstjänst måste hålla tider och aktivt delta i arbetet. Kommunen är skyldig att rapportera till åklagarmyndigheten om den dömde missköter ungdomstjänsten. Det kan leda till en varning från åklagaren eller en ny dom.