Hudiksvalls kommunassistans

En person hjälper en annan att skära upp en röd paprika på en vit skärbräda. Båda håller i kniven.

Vi erbjuder dig ett personligt utformat stöd av ett begränsat antal personer med kompetens utifrån ditt behov. Vi lägger stor vikt vid erfarenhet och ett bra bemötande.

Tillsammans med dig utformar vi en överenskommelse - om hur du kan få hjälp på bästa sätt utifrån den tid och insats du är beviljad av Försäkringskassan eller Hudiksvalls kommun.

Hudiksvalls kommunassistans verkställer personlig assistans för assistansberättigade i Hudiksvalls kommun.

Vår verksamhetsidé för omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Vi erbjuder dig med funktionsnedsättning personligt anpassad omsorg och service med engagerad personal, som ger dig möjligheten att skapa ett gott och värdigt liv.

Du som söker Hudiksvalls kommunassistans som din assistansanordnare ska känna dig säker på att få bästa möjliga omvårdnad och omsorg utifrån dina behov.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss genom kommunens Servicecenter så bokar vi ett personligt möte där vi berättar mer om vad vi kan erbjuda dig. Delge oss dina behov och önskemål så ger vi ett förslag på hur vi bäst kan tillmötesgå dig.