Val av förskola

Två barn sitter på en matta och leker med duplo

Är det dags för ditt barn att börja förskola? Vi har många förskolor att välja mellan. Du som vårdnadshavare har rätt att välja förskola, men det innebär inte att vi alltid kan möta ditt önskemål.

Ditt barn erbjuds plats på en förskola enligt turordningsreglerna som du hittar här nedanför.

Skulle du inte få plats på någon av dina önskade förskolor kommer du att bli erbjuden plats enligt närhetsprincipen som innebär att ditt barn blir erbjuden plats vid en förskola så nära ditt barns hem som möjligt.

  1. Barn i behov av särskilt stöd
  2. Allmän förskola, 3–5 åringar. (För barnets eget behov. Allmän förskola erbjuds till barn vars föräldrar inte arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga)
  3. Syskon
  4. Nya barn

Ett skäligt erbjudande utifrån närhetsprincipen när det gäller plats i förskolan är om den extra restiden, jämfört med om plats erbjudits på närmaste förskola, är mindre än cirka 20 minuters enkel väg. Vid bedömning i frågan tas hänsyn till förhållanden i varje enskilt fall som till exempel om det finns tillgång till bil samt hur turlistan för kollektivtrafiken ser ut.

Kan jag önska förskola?

Ja, du kan ange upp till tre önskemål i ansökan.

Får jag besöka förskolorna så att jag vet vilken jag ska välja?

Ja, det går bra. Kontakta den förskola som du vill besöka för att komma överens om en tid som passar.

Hur gör jag för att byta förskola?

Du ansöker om omplacering på samma sätt som du ansöker om förskola.

Ansökan om förskoleplats

Påverkar förskoleplaceringen vilken skola mitt barn sedan kommer att gå på?

Nej, vilken skola ditt barn kommer att börja på påverkas inte av var ditt barn går på förskola. Ditt barn tillhör den kommunala skolan inom upptagningsområdet utifrån ditt barns folkbokföringsadress.

Upptagningsområden skola