Återvinningsstationer

En kvinna går till contianrar på en återvinningsstation för förpackningar och tidningar

På en återvinningsstation lämnar du dina pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glasburkar och glasflaskor, tidningar, små batterier och glödlampor.

På Sveriges avfallsportals webbplats kan du hitta din närmsta återvinningsstation:

Hitta återvinningen (sopor.nu) Länk till annan webbplats.

Det är svensk lag på att alla ska sortera sina förpackningar till återvinning. Läs mer om förpackningar:

Förpackningar

Kommunen tar över ansvaret för insamling

Fram till den sista december, 2023 är det Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB) som ansvarar för stationerna. Om den är skräpig eller containrarna är fulla ska du anmäla det till dem.

Från 1 januari 2024 tar kommunerna i Sverige hand om återvinningsstationerna för förpackningar.

I Hudiksvalls kommun kommer transportören som tidigare tömt containrarna att fortsätta med det. Nytt är att tekniska förvaltningen kommer att skotta, sanda och städa under sina ordinarie turer. Både med egna bilar och på entreprenader.

I soprummen fortsätter samma transportörer som tidigare att hämta förpackningar.

Vanliga frågor och svar om återvinningsstationerna

Det finns 23 återvinningsstationer i Hudiksvalls kommun. På Sveriges avfallsportals webbplats kan du söka var de finns:

Hitta återvinningen (sopor.nu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Sveriges avfallsportals webbplats kan du se när återvinningsstationerna städas och töms:

Hitta återvinningen (sopor.nu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du sorterar och lämnar tidningar som vanligt vid en återvinningsstation eller i fastighetens sorteringsrum.

Insamling av tidningar

I den digitala sorteringsguiden kan du söka på det du vill slänga och få veta hur du ska sortera. Du hittar sorteringsguiden på Avfall Hälsinglands webbplats:
Läs mer på Avfall Hälsinglands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bal-plast är det producentansvar för. Prata med de som säljer bal-plast. Skrot från jordbruk kan tas omhand av skrotfirmor som hanterar metaller.