Hämtning av återvinning hemma

Två personer som slänger återvinning i en tunna

Har du också mycket förpackningar till återvinning hemma? Hösten 2025 kommer Hudiksvalls kommun att börja dela ut kärl för återvinning till dig som bor i villa och till alla fritidshus. Mer material ska återvinnas! Bakgrunden är en ny lag på att alla Sveriges kommuner ska samla in förpackningar.

Alla villor, fritidshus, hyreshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter och företag som har sina lokaler i bostadshus i hela Sverige kommer att ha sortering av förpackningar. Lagen säger att alla måste sortera sina förpackningar till återvinning. Vi startar insamlingen successivt i geografiska områden och återkommer med mer information när områdena är planerade.

Från hösten 2025 kör kommunen ut kärl och börjar hämta förpackningar vid villor och fritidshus. Målet är att den fastighetsnära insamlingen av förpackningar ska vara igång den 1 januari, 2027. Systemet med återvinningsstationer finns kvar och kompletterar under införandet.

Kanske delar du kärl med grannar eller har valt sophämtning var åttonde vecka? Du behöver inte göra något nu, vi hör av oss om ditt abonnemang i god tid.

Bor du i hyreshus så kanske du redan har sortering på gården? Om du inte har det redan så kommer det där också.

Tre olika kärl

De nya tunnorna är anpassade för att matcha mängden förpackningar och restavfall:

 • Brunt kärl matavfall: 140 liter
 • Ett tvådeat kärl:
  • pappersförpackningar 120 liter
  • plastförpackningar 120 liter
 • Fyrdelat kärl:
  • restavfall: 90 liter
  • färgat glas: 90 liter
  • ofärgat glas: 30 liter
  • metallförpackningar: 30 liter

I filmen visas soptunnorna med den tvådelade tunnan och ett fyrfackskärl.

 • Den tvådelade tunnan har en mellanvägg så att papper och plastförpackningar hålls isär. Den tvådelade tunnan töms samtidigt som den bruna tunnan med matavfall. Sopbilen har tre fack. Ett fack för papper, ett fack för plastförpackningar och ett fack för matavfall. Den tvådelade tunnan och det bruna kärlet för matavfall töms varannan vecka. Du ställer ut de två samma dag.
 • Fyrfackskärlet har precis som det låter, fyra fack. Sopbilen har fyra separata fack och hämtar materialet från fyrfackskärlet på samma gång. Kärlet har en insats med två fack, ett för metallförpackningar och ett för ofärgat glas. Sopbilen lyfter ur insatsen och tömmer materialen i sina egna fack. Kvar i tunnan är två djupare fack för restavfall och färgat glas. De töms också i sina egna fack i sopbilen. Det fyrdelade kärlet har en egen dag för tömning med intervallet fyra veckor. Då ställer du ut ett kärl.

Hämtningsintervall

Kärlet för matavfall samt det tvådelade kärlet med pappersförpackningar och plastförpackningar töms varannan vecka. Materialen har sina egna fack i sopbilen. Du ställer alltså ut två kärl.

Det fyrdelade kärlet töms var fjärde vecka, på en egen dag. Det har fack för restavfall, metallförpackningar, ofärgat glas och färgat glas. Hela kärlet töms i en bil som också har fyra fack. Du ställer ut ett kärl.

Illustration som visar vilka kärl som hämtas tillsammans.

Vad kommer det att kosta?

Idag betalar du återvinningen av förpackningar genom ett producentansvar. Det betyder att när du köper till exempel en liter mjölk så betalar du några ören för att kommunen ska samla in förpackningen på en återvinningsstation och återvinna den.

Men om du slänger förpackningen i soppåsen (i restavfallet) så måste vi betala förbränningen av restavfallet via avfallstaxan. Dumt att betala två gånger tycker vi.

Enligt den nya lagen ska kommunen få ersättning från förpackningsproducenterna. Hur mycket pengar Hudiksvalls kommun kommer att få är fortfarande inte klart, och vi vet inte heller exakt hur mycket det nya systemet kommer att kosta. Det vi vet är att investeringskostnaden för det vi valt är lägre än för andra system, till exempel modellen med två fyrfackskärl.

Om kommunen inte får full kostnadstäckning, alltså att ersättningen från producenterna inte räcker för att betala alla investeringar och driftskostnad, kan en del av kostnaden tas ut via taxan. Kommunen strävar alltid efter att hitta kostnadseffektiva lösningar och minska behovet av att höja taxan, och avfallshanteringen får inte ge en vinst.

Kommunal avfallshantering i Sverige bekostas via abonnemanget för avfallshantering som alla fastighetsägare har. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran. Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering.

Läs mer om avfallstaxan i Hudiksvalls kommun:

Taxor för kommunalt avfall och slamtömning

Ett flexibelt system

Måndagen den 13 februari, 2023 tog tekniska nämnden i Hudiksvall ett inriktningsbeslut. Det innebär att i Hudiksvalls kommun kommer du att behålla det bruna kärlet för matavfall. Men det gröna kärlet (där du idag slänger soppåsar=restavfall) ersätts av ett tvådelat kärl för pappers- och plastförpackningar samt ett fyrdelat kärl för restavfall, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas.

Avfallsavdelningen har utrett flera alternativ och jämfört kostnader, konsekvenser för kundnöjdhet, sorteringskvalitet och möjlighet att uppnå nationella miljömål samt mål i kretsloppsplanen. Genom att kombinera olika modeller av tunnor får vi nytta av de största fördelarna. Vi kallar lösningen för Hudiksvallsmodellen och flera andra kommuner har redan hört av sig för att ta del av den.

Utredningen av insamlingsalternativ har analyserat hur förslagen påverkar hållbar utveckling enligt de åtta hållbarhetsprinciperna. Förslagen har bedömts avseende bland annat materialhushållning vilket påverkar systemens bidrag till koncentrationen av fossilt kol och metaller samt andra ämnen från samhällets produktion. Stor vikt har satts vid att hitta ett förslag som tar tillvara på befintlig utrustning i så stor utsträckning som möjligt. Även arbetsmiljö har vägts in. Systemet är flexibelt för att kunna anpassas efter olika människors behov och för att vara ekonomiskt långsiktigt hållbar.

När alla får hämtning av förpackningar hemma minskar soppåsen med restavfall rejält. I plockanalyser som vi gjort i Hudiksvall ser vi att nästan hälften av soppåsen är förpackningar som skulle lämnats till återvinning. De kommuner som redan idag har delade kärl för återvinning visar att sorteringen blir mer rätt.

Återvinn dina förpackningar

Det finns redan en lag på att vi alla i Sverige ska sortera alla våra förpackningar till återvinning. Men tyvärr är det fortfarande mycket förpackningar som slängs i soppåsarna. Det nya systemet är till för att vi i Sverige ska bli bättre på att sortera till återvinning.

Sök hur du ska sortera dina förpackningar i Avfall Hälsinglands sorteringsguide:

Sorteringsguide (avfallhalsingland.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restavfallet (= soppåsarna i den gröna tunnan) skickas till energiutvinning i Bollnäs. Det låter kanske bra men förbränning av fossil plast släpper ut CO2. Det är bättre att återvinna.

Ett exempel är att plastförpackningarna i soppåsarna (= soppåsarna i den gröna tunnan) i Hudiksvalls kommun 2022 motsvarar cirka 360 000 co2e eller utsläppen från 1 800 000 kilometers körning med en personbil.

Vill du veta mer?

Är du fastighetsägare med lägenheter, jobbar i styrelsen för en bostadsrättförening eller samfällighet? Mejla så skickar vi löpande mer information. Har du ett företag eller verksamheter i ett bostadshus kan du också mejla.

avfall@hudiksvall.se

Är du en intresserad privatperson är du också välkommen att mejla oss! Så klart!

Vanliga frågor och svar om återvinning hemma

30 juni 2022 antog regeringen en ny lag. Den säger att kommunerna ska samla in förpackningar fastighetsnära, alltså på samma ställe där vi idag hämtar rest- och matavfall. Tidigare har producenterna av förpackningar samlat in förpackningar via återvinningsstationer.

Det finns kommuner i Sverige som har insamling av förpackningar vid villor som tillval, till exempel Härnösand, Lund, Västervik och Karlstad. Då betalar kunden insamlingen. I Hudiksvall har vi valt att vänta på den nya lagen.

Den nya lagen säger att kommunerna får ansvar för att samla in förpackningar från hushåll och vissa verksamheter från och med 2024. Senast 2027 ska alla hushåll och vissa verksamheter få sina förpackningar hämtade fastighetsnära. Tidigare har producenterna av förpackningar både samlat in förpackningar via återvinningsstationer och återvunnit materialet.

Systemet med återvinningsstationer finns kvar och kompletterar under införandet. Från hösten 2025 kör kommunen ut kärl och börjar hämta förpackningar.

I Hudiksvalls kommun kommer vi att behålla det bruna kärlet för matavfall. Men det gröna kärlet (där du idag slänger soppåsar=restavfall) ersätts av ett tvådelat kärl för pappers- respektive plastförpackningar och ett fyrdelat kärl för restavfall, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas.

Idag betalar du återvinningen av förpackningar genom ett producentansvar. Det betyder att när du köper till exempel en liter mjölk så betalar du några ören för att kommunen ska samla in förpackningen på en återvinningsstation och återvinna den.

Enligt den nya lagen ska kommunen få ersättning från förpackningsproducenterna. Hur mycket pengar Hudiksvalls kommun kommer att få är fortfarande inte klart, och vi vet inte heller exakt hur mycket det nya systemet kommer att kosta. Det vi vet är att investeringskostnaden för det vi valt är lägre än för andra system, till exempel modellen med två fyrfackskärl.

Om kommunen inte får full kostnadstäckning, alltså att ersättningen från producenterna inte räcker för att betala alla investeringar och driftskostnad, kan en del av kostnaden tas ut via taxan. Kommunen strävar alltid efter att hitta kostnadseffektiva lösningar och minska behovet av att höja taxan, och avfallshanteringen får inte ge en vinst.

Läs mer om avfallstaxan i Hudiksvalls kommun: Taxor för kommunalt avfall och slamtömning

Ja, alla som har tunnor för matavfall och restavfall ska enligt nya lagen ha kärl för att sortera förpackningar.

Idag kan upp till tre grannar dela abonnemang. Då delar ni på alla kärl. Vi återkommer med information om hur det kan fungera i nya systemet.

Läs mer om att dela kärl:

Abonnemang för sophämtning

Enligt nya förordningen ska de nya kärlen för förpackningar stå vid kärlen för matavfall och restavfall. Om det blir för trångt där de står nu kan vi se över om det finns en annan plats. Kommunen kan också anvisa en plats.

Hösten 2025 kommer Hudiksvalls kommun att börja dela ut kärl för återvinning till dig som bor i villa eller fritidshus. Vi startar i olika geografiska områden allt eftersom och återkommer med kartor när områden och körlistor är planerade.

Restavfallet från en villa är beräknad till 90 liter med hämtning var fjärde vecka. Under tiden då du har småbarn eller hemvård med engångsblöjor kan du behöva större volym. Lösningen kan vara att beställa ett extra kärl eller ett större kärl.

När du sorterar förpackningar till återvinning så blir det inte så mycket restavfall.

Nej, i Sverige ska alla som har tunna för matavfall och restavfall ha kärl att sortera sina förpackningar i enligt den nya lagen.

Den nya lagen säger att kommunerna får ansvar för att samla in förpackningar från hushåll och vissa verksamheter från och med 2024. Senast 2027 ska alla hushåll och vissa verksamheter få sina förpackningar hämtade fastighetsnära. Tidigare har producenterna av förpackningar både samlat in förpackningar via återvinningsstationer och återvunnit materialet. Producenterna kommer att fortsätta sköta återvinningen av materialet.

2022 utfärdade Sveriges regering en ny lag, förordning om producentansvar av förpackningar (2022:1274).

Globala målet 12 handlar om hållbar konsumtion och produktion: Vår planet har många naturresurser, men vi människor använder dem inte på bästa sätt och konsumerar mer än planeten ger oss. Vi måste tänka på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser om det ska bli hållbart både för människorna och planeten.

Enligt lagen miljöbalken ska alla i Sverige sortera sina förpackningar och lämna dem till återvinning.

I Hudiksvalls kommun finns mål om att minska mängden restavfall. Kommunfullmäktige antog kretsloppsplanen 2021: restavfallet ska minska med 25 % jämfört med 2021. Där ligger det 34 % förpackningar.

Enligt Sveriges nya plaststrategi ska vi ha en hållbar plastanvändning. Kretsloppsplanen i Hudiksvall säger att plastförpackningar i restavfallet ska minska med 50 % jämfört med 2018.

Nej, när alla har hämtning nära så är målet att ta bort dagens återvinningsstationer. Det kan bli skönt att slippa skräpiga obemannade stationer. Systemet med återvinningsstationer finns kvar och kompletterar under införandet.

Matavfallet kommer alltid att tömmas varannan vecka. Annat kan man vänta längre med. Vi återkommer med ett schema för just dig.

Kärlet för matavfall töms varannan vecka. Samtidigt tömmer sopbilen det tvådelade kärlet med pappersförpackningar och plastförpackningar.

Det fyrdelade kärlet töms vara fjärde vecka. Det har fack för restavfall, metallförpackningar, ofärgat glas och färgat glas.

Vi återkommer med ett schema för just din adress.

Ja, det är en myt att det inte spelar någon roll. Genom att du sorterar dina förpackningar hjälper du till att spara på jordens resurser och bidrar till ett cirkulärt samhälle. Till exempel halveras koldioxidutsläppen om du återvinner en plastförpackning istället för att slänga den i soppåsen.

Förpackningar du slänger i soppåsen förbränns och är borta som material. Det kostar allt mer att skicka till förbränning men återvinningen är redan betald när du köper varan i butiken.

Varje förpackning som återvinns bidrar också till utvecklingen av återvinningssystemen, så att ännu fler förpackningar kan bli till nytt material i framtiden.

Vi vet inte hur mycket privatpersoner använder bilen för att slänga sina förpackningar. Sedan några år är kommunens strävan att alltid upphandla fossilfri transport för all avfallstransport vi upphandlar. I sikte finns både biogas och utveckling av elbilar för avfallshämtning.

Alla förpackningar som lämnas transporteras till återvinningsanläggningar. De sorterar och materialåtervinner så mycket som möjligt. Det som inte går att materialåtervinna går till energiutvinning som ersättning för fossil råvara i industrin.

Om du skulle elda upp till exempel pappersförpackningar så tar du bort materialet från återvinningscirkeln. Att återvinna materialet är bättre, till exempel går pappersfiber att återvinna minst sju gånger. Om vi inte återvinner skulle vi behöva ta nya träd från naturen till våra nya pappersförpackningar. Att återvinna material som redan är papper har mindre påverkan på naturen. Även nybrutna material ska transporteras långt i produktionsleden.

Hur mycket värme du tar reda på i din kamin och hur mycket utsläpp det ger beror förstås på vilken kamin du har och hur du eldar i den. En annan aspekt är att förpackningar kan innehålla ämnen i exempelvis plastlager och tryckfärg som kan bilda giftiga ämnen när det eldas. Hemma renas inte rökgaserna.

Nu är det beslutat att alla i Sverige ska sortera sina förpackningar till återvinning.

Nej, alla i Sverige ska sortera sina förpackningar till återvinning och ha hämtning nära. Det gäller alla villor, hyreshus, bostadsrättföreningar, samfälligheter, företag och verksamheter. Till och med föreningar med föreningslokaler.

Det som är omkring en vara du köper är en förpackning. Exempelvis en mjölktetra, plasten runt ost, nätet runt apelsiner, tandkrämstuben, godispapper, plast runt batterier, frigolit runt en tv, flaskan du köper olivolja i och en kattmatsburk.

En förpackning är en produkt som har framställts för att innehålla, skydda, presentera, leverera eller på annat sätt hantera en vara. Förpackningar kan exempelvis tillverkas av papper, plast, metall eller glas.

Idag ska du lämna farligt avfall som kemikalier, färg, batterier, lampor och elektronik till återvinningscentralen.

Se öppettiderna på kommunens återvinningscentraler:

Återvinningscentraler

Kommunens mobila bibliotek tar emot dina batterier, lampor, smink och småelektronik. Sök vilka stopp bussen har:

Mobila biblioteket

Du kan också lämna batterier, lampor och småelektronik i en del butiker.

Sök var du kan lämna batterier, lampor och småelektronik i kommunens insamling i matbutiker:

Farligt avfall

Butiker som säljer elprodukter ska ta emot samma mängd elavfall som det du köper nytt.

Läs mer om farligt avfall:

Farligt avfall

En del lägenheter har insamling av batterier, lyskällor och smått elavfall i sina miljörum.

I dag hämtar vi grovavfall vid villor sex gånger per år och vid fritidshus tre gånger per år. Här står hur du beställer grovsopshämtning:

Hämtning av grovsopor