Ägarbyte: e-postformulär

Fastighetsägare

FASTIGHETSÄGARE
Fyll i nedanstående uppgifter om den som äger fastigheten idag. Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.


FASTIGHETEN
Fyll i nedanstående uppgifter om fastigheten.


NY FASTIGHETSÄGARE
Fyll i nedanstående uppgifter om den nye ägaren som tar över fastigheten.


UPPLYSNINGAR
Här kan du lämna upplysningar.

I samband med att jag skickar in formuläret samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).