Enskilda vägar och vägbelysningsföreningar

Enskild väghållning

För vissa vägar ansvarar vägföreningar för skötsel och underhåll. Föreningar kan få bidrag för underhåll och belysning. Kontakta tekniska förvaltningen om du har frågor om bidrag.

Vägbelysningsföreningar

Föreningar kan få bidrag för underhåll och vägbelysning. Kontakta tekniska förvaltningen om du har frågor om bidrag.

Läs mer om normer för bidrag till vägbelysningsföreningar