Enskilda vägar

För vissa vägar ansvarar vägföreningar för skötsel och underhåll. Föreningar kan få bidrag för underhåll och belysning.

Föreningar som söker vägbidrag från kommunen behöver förnya ansökan varje år. Om ansökan beviljas betalas vägbidraget ut i året efter.

Hur ansöker jag?

Ansökningsperioden är nu stängd.

Ansökningar som avser år 2024 och som betalas ut 2025 kommer att vara öppen 1 oktober 2024–19 januari 2025.