Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Illustration Mål 13

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna.

Läget i Hudiksvall

Ett omfattande omställningsarbete återstår för att fasa ut fossila bränslen, skapa ett effektivare transportsystem samt att skapa en cirkulär och hållbar konsumtion. Detta för att säkerställa att Hudiksvalls kommun gör sin del i arbetet med att hålla de globala klimatförändringarna under 1,5 grader enligt Parisavtalet. Därutöver behövs ett arbete för att förbereda oss för att lindra effekterna av ett förändrat klimat.

Det här gör Hudiksvalls kommun

I enlighet med kommunens energi- och klimatstrategi arbetar Hudiksvalls kommun med att energieffektivisera och öka andelen förnyelsebar energi, bland annat genom att:

  • Arbeta för att bli en fossilfri organisation till 2025
  • Renovera cykelbanor
  • Förbättra kollektivtrafiken

Mer om mål 13

Läs mer om mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna på Globala målen webbsida:

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.