Mål 10: Minskad ojämlikhet

Illustration Mål 10

Här kan du läsa mer om hur Hudiksvalls kommun arbetar för att bidra till Agenda 2030 mål 10 - Minskad ojämlikhet.

Läget i Hudiksvall

Den absoluta majoriteten av kommunens befolkning bor i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (56,2 %) eller i socioekonomiskt blandade områden (31,1 %). I kommunen finns dock några socioekonomiskt utsatta områden där hälsan, utbildningsnivån, delaktigheten och inkomsterna är lägre jämfört med andra områden. Där bor drygt 10 % av befolkningen.

Det här gör Hudiksvalls kommun

Jämlikhet är ett av värdeorden i kommunens grundläggande värdering för allas lika värde som ska styra arbetet för ett mer inkluderande Hudiksvall. Hudiksvalls kommun bedriver ett omfattande jämlikhetsarbete genom samtliga förvaltningar, bland annat genom:

  • Insatser för ökad självständighet hos personer med funktionsnedsättning
  • Arbetsmarknadsinsatser för att få fler människor i arbete
  • Uppsökande arbete och särskilda aktiviteter för exempelvis särskoleelever för att få fler inkluderade i kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter.
  • Nulägesanalyser för mer träffsäkra insatser

Mer om mål 10

Läs mer om mål 10 - Minskad ojämlikhet på Globala målens webbsida:

Mål 10: Minskad ojämlikhet (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.