Valnämnden

Valnämnden ansvarar för det lokala genomförandet av de allmänna valen (riksdag, landsting, kommunfullmäktige och europaparlamentet). Valnämnden kan även ansvara för exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i valnämnden
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

 • Marina Nord Öberg (opol), ordförande
 • Gunilla Karlsson (S), 1:e vice ordförande
 • Agneta Brendt (S)
 • Jan-Erik Skoglund (M)
 • Erik Svensson (MP)
 • Mats Olsson (C)
 • Kent Sjöberg (KD)
 • Therése Skog (SD)

Ersättare

 • Mikael Andersson (S)
 • Kent-Ola Backlund (S)
 • Inga-Lill Öjemark (S)
 • Niklas Steding (M)
 • Johan Sidenwall (MP)
 • Per Palm (C)
 • Nowroz Hosseini (V)
 • Stefan Nordin (SD)