Valnämnden

Valnämnden ansvarar för det lokala genomförandet av de allmänna valen (riksdag, landsting, kommunfullmäktige och europaparlamentet). Valnämnden kan även ansvara för exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i valnämnden
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter

 • Marina Nord Öberg (opol), ordförande
 • Agneta Brendt (S), 1:e vice ordförande
 • Gunilla Karlsson (S)
 • Jan-Erik Skoglund (M)
 • Mats Olsson (C)
 • Olle Jonsson (V)
 • Peter Jonaszon (MP)
 • Kent Sjöberg (KD)

Ersättare

 • Bo Lindgren (S)
 • Kent-Ola Backlund (S)
 • Adam Rydstedt (M)
 • Ulrica Högbergh (V)
 • Jesse Ljung (C)
 • Lennart Jäderström (S)
 • Vakant (L)