Valnämnden

Valnämnden ansvarar för det lokala genomförandet av de allmänna valen (riksdag, landsting, kommunfullmäktige och europaparlamentet). Valnämnden kan även ansvara för exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i valnämnden
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

 • Marina Nord Öberg (opol), ordförande
 • Gunilla Karlsson (S), 1:e vice ordförande
 • Lennart Jäderström (S)
 • Jan-Erik Skoglund (M)
 • Erik Svensson (MP)
 • Mats Olsson (C)
 • Kent Sjöberg (KD)
 • Nils Burman (SD)

Ersättare

 • Agneta Brendt ()
 • Kent-Ola Backlund (S)
 • Inga-Lill Öjemark (S)
 • Niklas Steding (M)
 • Johan Sidenwall (MP)
 • Per Palm (C)
 • Nowroz Hosseini (V)
 • Moa Dahlberg (SD)