Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatumKultur- och fritidsnämndens reglementeKultur- och fritidsnämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

 • Gerd Olsson (S), ordförande
 • Stefan Bäckström (S)
 • Sara Nyman (S)
 • Najib Bege (S)
 • Lotta Beiersdorf (S)
 • Emelie Gustafsson (M), 1:e vice ordförande
 • Christina Träff (M)
 • Per Almberg (M)
 • Sven Bergström-Trolin (C), 2:e vice ordförande
 • Lisa Östberg (C)
 • Per Palm (C)
 • Veronika Holmsten (V)
 • Anders Schmidt (KD)
 • Lasse Lilja (SD)
 • Felicia Åhs (SD)

Ersättare

 • Mikael Andersson (S)
 • Inga-Lill Öjemark (S)
 • Kent-Ola Backlund (S)
 • Kina Wikberg Åkman (S)
 • Margareta Sidenwall (MP)
 • Chatarina Weider (M)
 • Torsten Myrgren (M)
 • Louise Jonsson (M)
 • Per Helander (C)
 • Marie Olsson (C)
 • Tiobor Balatzi (C)
 • Marita Hals Skoog (V)
 • Sally Persson (KD)
 • Mats-Erik Jonsson (SD)
 • Nils Landestål (SD)