Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatumKultur- och fritidsnämndens reglementeKultur- och fritidsnämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter

 • Gerd Olsson (S), ordförande
 • Roland Olsson (S)
 • Lotta Beiersdorf (S)
 • Stefan Bäckström (S)
 • John-Olov Eriksson (S)
 • Adam Rydstedt (M), 1:e vice ordförande
 • Kristina Träff (M)
 • Emelie Gustafsson (M)
 • Sven Bergström-Trolin (C), 2:e vice ordförande
 • Jesse Ljung (C)
 • Lisa Östberg (C)
 • Marie Olsson (C)
 • Marita Haals Skoog (V)
 • Joel Nordkvist (V)
 • Lasse Lilja (SD)

Ersättare

 • Jackline Aoko Okath (S)
 • Monica Björkman (S)
 • Eric Wahlberg (S)
 • Jon Bolinder (S)
 • Kent-Ola Backlund (S)
 • Torsten Myrgren (M)
 • Ilona Gill (M)
 • Louise Jonsson (M)
 • Tibor Balazsi (C)
 • Per Helander (C)
 • Eva Edström (C)
 • Kjell Grönberg (L)
 • Hans-Erik Dahlqvist (V)
 • Peter Åkerström (KD)
 • Håkan Berglöf (SD)