Kajutan

Kajutan är fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år som på grund av funktionsnedsättning har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov.

Kajutan har som mål att erbjuda ungdomarna olika fritidsaktiviteter samt ge möjlighet till sociala kontakter utifrån önskemål och behov. Verksamheten är åldersanpassad och lägger stor vikt vid trygghet och omvårdnad.

När är Kajutan öppen?

Kajutan har öppet måndag-fredag, inga helger eller röda dagar.

Personal

Personalen är utbildade och har erfarenhet kring ungdomar med funktionsvariation. Personalen är lyhörd och jobbar aktivt för att utforma tillsynen utifrån ungdomarnas enskilda behov.

Aktiviteter

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik med bland annat bilder och tecken som stöd.

Stödperson

Vi jobbar med stödpersoner vilket innebär att en eller två personer är huvudansvariga för att göra en genomförandeplan samt att följa upp mål och beslut som tagits kring barn och ungdomar i samråd med vårdnadshavare.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Vad kostar det?

Korttidstillsyn är kostnadsfri men du betalar utgifter för ditt barns mat och eventuella aktiviteter. Mer information om taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse hittar du här:

Taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse

Fakturan med matkostnaden skickas ut efter månadens slut. Vid eventuella extrakostnader frågar vi alltid din vårdnadshavare först.

Bra att veta

  • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder efter väder.
  • På Fritids serveras ett mellanmål när man kommer från skolan. Under skolloven serveras frukost, lunch och ett mellanmål på eftermiddagen. Har man behov av specialkost ordnar vi det!
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
  • Vi har möjlighet att ha öppet mellan kl 06.00-18.00 utifrån behov. Om man vill besöka Kajutan är det bra om man ringer först.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions-hindrade har tystnadsplikt.