1 december - Tegelbyggnad i Fredriksfors

Lucka ett

I Fredriksfors står en intressant tegelbyggnad intill Klubboån. Att byggnaden tidigare huserat någon form av tillverkningsindustri är tydligt med tanke på de rejäla portarna och den rustika karaktären.

Byggnaden uppfördes 1913 som smedja och här formades under tidigt 1900-tal både timmersläp, yxor och annat som bönderna behövde. Ett tag var det vägförvaltningen som var största kunden då smedjan skötte allt smide åt plogbilarna i Delsbo och Forsa.

En röd tegelbyggnad med svart tak

1995 sålde siste smeden huset till en ny ägare. Smeden Ivar Nordlöf var då 82 år gammal och andra generationen i smedjan som hans far låtit uppföra. Ivars yrkeskarriär hade pågått sedan konfirmation fram till några år före försäljningen. Nya ägaren byttes fönstren och insidan vitkalkades och byggnaden användes under några år som antikaffär.

Byggnaden är idag sparsamt använd men pryder sin plats i byn och uppskattas som ett karaktärsfullt inslag av förbipasserande på väg 84. Ägarbyte skedde på nytt 2018 och nuvarande ägare planerar för ett takbyte och renovering av skorstenen, så byggnaden håller för framtiden.