24 december - Kapellet på Hölick

Lucka tjugofyra

Ett fiskeläge har funnits på Hölick sedan 1600-talet, men först 1929 skulle ritningar till ett kapell tas fram. Initiativet kom från den nybildade kapellstiftelsen och arkitekten som anlitades hette Rolf Engströmer.

Rolf såg sig omkring i Hudiksvalls skärgård för inspiration men satte sedan sin egen prägel på byggnadens utformning med ett mer långsträckt hus och ett väl tilltaget vapenhus i väster. Virket som användes vid byggnationen av kapellet hade skänkts av Iggesunds bruk och från kronomark på Hornslandet. År 1930 invigde ärkebiskop Nathan Söderblom kapellet.

Ett rött träkapell i vintermilhö

Hölicks kapellet är placerat på en höjd med utblick mot havet, söder om fiskeläget. En gångstig leder besökare från fiskeläget upp på höjden. Fasaderna är klädda med rödmålade stående träpanel och på var långsida sitter fyra spröjsade fönster med fönsterluckor som stängs under vinterhalvåret.

Inuti kapellet är väggar och tak vita och i blickfånget i korpartiet finns en altartavla målad av konstnären Gösta Bohm 1954. I taket hänger sedan 1930-talet ett votivskepp i form av en fyrmastad bark med namnet India.