13 december - Åhs Bönhus i Vi (Vij)

Lucka tretton

Åhs Bönhus är en rödmålad träbyggnad, vilandes på stenplintar och natursten. Området heter Vi (Vij) och är en gammal kultplats från förkristen tid. Det sägs att stenar till grunden kommer från det gamla hednatemplet som en gång legat där.

Bönhuset uppfördes för EFS församlingen i Delsbo och stod färdig vid nyåret 1922. Tack vare gåvor och frivilligt arbete av bygdens innevånare kunde lokalen uppföras utan alltför stor skuld.

Ett rött hus i vintermiljö

1939 genomgick byggnaden en genomgripande restaurering. Ingången till salen från västra kortsida sattes igen och predikstol placerades där istället för i öster där podiet tidigare fanns. De spetsformade fönster som funnits på båda sidor om ingången behölls och försågs med små glasrutor i två färger. Fönstren hamnade då på den nya predikstolens fondvägg. Ny ingång till stora salen togs upp på norra väggen och en liten förstuga byggdes in i salen. Källare grävdes och cementerades och nytt tegel lades på taket. En vacker fondmålning utfördes invändigt av delsbokonstnären Ernst Lindgren. Konstverkets ”ram” består av en målad ”marmorportal”. I portalen, på en liten kulle, är målat ett kors vilket är omgivet av ett strålande ljussken. Färgerna är ljusa och milda. På den ovala överdelen finns texten ”DET ÄR FULLBORDET”. På varje sida är en ängel med ett palmblad målat. I samband med restaureringen flyttade Brita Frisk, som arbetat med såväl söndagsskola som ungdomsarbete, in som vaktmästarinna.

Delsbo hembygdsförening köpte byggnaden år 2000 från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. EFS:s Missionsförening i Delsbo hade då haft bönhuset som samlingsplats och centrum för sin verksamhet i närmare åttio år.

Stora salen, som har en närmast kvadratisk form, har utseendemässigt inte nämnvärt ändrats sedan restaureringen 1939. Det brutna taket är klätt med ljus pärlspont och brädgolvet är fortfarande bart. Längst bak i salen finns en plåtkamin som värmer gott vid den traditionsenliga julmarknaden på forngårn, då ljuv musik och gott fika serveras.