3 december - Gamla kyrkan i Enånger

Lucka tre

Mitt i Enånger ligger byns medeltida kyrka – Enångers gamla kyrka. Liksom flera medeltida kyrkor har det i med stor sannolikhet legat tidigare kyrkor både i trä och sten på platsen, redan från 1100-talet.

En byggnad med så lång historia har bytt skepnad många gånger men utformning som vi kan se idag är antagligen från slutet av 1400-talet. En tid när Sverige var katolskt och kyrkan beställde konstnärligt snidade och målade helgonskåp och skulpturer både från utlandet och lokala mästare. En sån mästare var verksam i grannbyn Fläcka – Haaken Gulleson. Från Gullesons verkstad finns idag förhållandevis många skulpturer bevarade.

Bild inifrån kyrkan i Enånger

Förutom de unika skulpturerna är taket i kyrkan fyllt med senmedeltida kalkmålningar både på väggar och tak. Ett horror vacui, rädsla för tomrum, som ofta användes av medeltida konstnärer. Takets målningar har en alldeles särskild lyster och är några av landets bäst bevarade, då de aldrig blivit övermålade.

I mitten av 1800-talet växte Enångers församling. Behovet av en ny kyrka var stor och man började bygga en ny kyrka. Den lilla medeltida kyrkan hotades. Byborna hann riva det medeltida vapenhuset och klockstapeln. Kontraktsprosten Lars Landgren i Delsbo förfasades och bildade Helsinglands Fornminnessällskap för att rädda kyrkan. Man lyckades och från 1860-talet fanns ett museum i kyrkorummet. Hundra år senare tog Riksantikvarieämbetet över vården av kyrkan då den förklarades till statligt byggnadsminne.

Sedan några år tillbaka ägs den av Statens fastighetsverk.