2 december - Sparbankshuset i Hudiksvall

Lucka två

Det ljusgula Sparkbankshuset ligger centralt i staden på Storgatan med två andra bankhus som närmaste grannar.

Byggnaden uppfördes 1905 efter ritningar av arkitekterna Hagström & Ekamn i lätt jugendstil. Förutom bank har huset även hyst förvaltningslokaler åt kommunen och åren 1905 – 1926 inrymdes telegraf- och telestation i huset.

En gul byggnad med putsfasad och svart tak

När huset skulle byggas var det egentligen tänkt att vara en våning lägre. I sista stund beslutades dock att höja med en våning, eftersom ryktet gjorde gällande att ett högre hus planerades öster om bankhuset. Banken ville försäkra sig om att vara väl synligt även efter den planerade byggnation på grannfastigheten. Idag har omgivande stad vuxit ikapp och huset är till skalan envälanpassad del av stadskärnan.

På fotografiet nedan syns byggnaden som uppfördes för Sundsvalls Enskilda Bank 1919 i förgrunden, och bakom Sparbanken skymtar Hälsinglands museum i en byggnad från 1880 som även den uppfördes som banklokal för Hälsinglands Enskilda Bank.