8 december - Håstahöjden i Hudiksvall

Lucka 8

Under 1960-talet genomfördes en bostadsreform i Sverige för att tillgodose det stora behovet av bostäder som fanns i Sverige. Under några år uppfördes en stor mängd nya bostäder i landet, flera av dem i så kallades miljonprograms­områden.

I Hudiksvall finns på Håstahöjden ett sådant område med gula tegelbyggnader som uppfördes 1971. Arkitekter är Erik Vagn Christensen och Hans Mauritzson på Arkitektfirman CM.

En gul byggnad med 9 våningar

1965 tog regeringen beslut om ett särskilt ”miljonprogram”, det vill säga att det skulle byggas en miljon bostäder under tioårsperioden 1965 – 1974. Svenska staten ville markera att man var beredd att ställa upp med de förutsättningar som behövdes för att årligen kunna hålla en så hög byggnivå som 100 000 bostäder under en lång period framöver. Det uppställda målet var att avskaffa bostadsbristen och förbättra bostadsförhållandena. Lägenheterna gavs fina kvaliteter med funktionella och generösa ytor, jämfört med tidigare års trångboddhet. Indragna balkonger, lika breda som rummet var stående inslag.

Under 2023 har Glada Hudikhem AB påbörjat fasadrenovering av de högre byggnaderna på Håstahöjden med anledning av risk för nedfallande tegel i de fasader som varit mest utsatta av väder och vind. Teglet har täkts med minerallull, nät och puts då det samtidigt varit aktuellt att tilläggsisolera husen. Arbetet med fasadrenovering kommer fortsätta under några år till samtliga fasader på de högre husen åtgärdats.