5 december - Tunbacka i Hudiksvall

Lucka 5

Tunbacka uppfördes 1977 och har sedan dess varit serviceboende för äldre. Byggnaden är modernistisk i en tidstypisk brutalistisk stil av arkitekten Arne Muhr, Riksbyggen arkitektkontor i Sundsvall på uppdrag av Centrala Byggnadskommittén i Hudiksvall.

Fasaden utgörs av röd profilerad plåt och gråbruna betongelement med frilagd ballast som låter stenmaterial i betongen synas. Betongelementen i byggnaden kom från Strömsunds betongvarufabrik som under tidigt 1970-tal utvecklat tekniken att bygga snabbt och hållbart med prefabricerade betongelement. Ombyggnad av servicehus skedde 1997 då nya planlösningar tillkom samt huvudentré och matsal i en lägre del. Ombyggnationen ritad av arkitekterna FE arkitekter AB, Fredriksson och Endre.

En stor grå byggnad med fyra våningar

Byggnaden ger ett monumentalt intryck från sin plats intill Läroverket, med utblick mot havet från de övre våningarna. I nordöstra delen finns Läroverkets matsal i bottenvåningen, vilket knyter byggnaden till skolan och dess elever. Konstverket vid entrén till serviceboendet är utfört 1979 av Jean Carlbrand.

På senare tid har kommunen funderat över framtiden för Tunbacka och en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra en bredare användning av byggnaden, som idag endast får brukas till allmänt ändamål.