17 december - Jesu hjärtas kapell i Forsa

Lucka sjuton

Vi fortsätter med historien kring Holma -Helsinglands Linspinneri. Intill fabriken står nämligen ett vackert kapell. Kapellet heter Jesu hjärtas kapell och invigdes 1909. Det tillhör Sankt Pauli församling i Gävle och mässor firas där fortfarande.

Holma-Hälsingland är kvinnohistoria och handlar om arbetskraftsinvandring eftersom fabriken tog in 75 yrkeskunniga kvinnor från Böhmen och Irland för att sköta de moderna maskinerna. Men de katolska arbetarna hade ingenstans att gå i mässa på söndagarna. Det författas brev till kejsar Franz Joseph i Wien och 1000 kronor skickas för att uppföra ett katolskt kapell, 500 kronor tillskjuter bolaget själva och från påvestaten skänktes en klocka. Ett alpkapell vid Zell am See fick stå modell, som störst omfattade församlingen drygt 100 personer.

Ett vitt kapell med svart tak

I slutet av 1920-talet var linspinneriet Nordens största med 350 anställda. 1953 hade antalet vuxit till 538 anställda och räknades som ett av Europas modernaste. Holma Hälsingland var ett mönsterföretag enligt Axel Lemans vilja. Den sociala verksamheten var omfattande, bland annat Frejahemmet, det första industribarnhemmet i Sverige (1907), med plats för sextiotalet barn. Freja hette Lemans hustru. Lite senare uppfördes särskilda bostäder för ogifta kvinnor, Lingården, där drev man även hushållsutbildning. 1929 byggdes en modern idrottsanläggning med fotbollsplan, en ungdomsgård kom 1944 med kursverksamhet, studierum, scen och bibliotek. Slutligen lämnade makarna Leman en stödfond efter sig.