19 december - "Kilen" i Hög

Lucka 19

När du åker genom Hög passerar du en nedlagd mack som gränsar till det bördiga odlingslandskapet i Åsak. I folkmun har macken fått namnet ”Kilen”, dels tack vare sin form, dels tack vare gården Kil som den hör till.

Av de som arbetade på macken under 1900-talet var det flera som gavs tilläggsnamnet ”kil” framför sitt förnamn. Ett exempel på det är Kil-Åke som arbetade där från 1960-talet och in på 2000-talet, till dess macken lades ner.

Det var Erik Eriksson som startade macken på 1950-talet. Han var född på gården och såg en möjlighet att utnyttja den nya tiden när bilen blev allt vanligare och traktorn ersatte hästarna bland jordbrukarna.

En gammal bensinmack i gul tegel

Macken kunde erbjuda godis och varmkorv via försäljningslucka, och där kunde bland annat ungdomar från byn erbjudas arbete när kundströmmen var som störst. Det tog ett antal år innan kunderna välkomnades in i butiken för att handla. Intill macken låg även en verkstad där bland annat däckbyten utfördes.

På andra sidan vägen finns Killogen som var ett mycket populärt dansställe från 1950-talet och ända fram 2000-talet. Även där var det Kil-Erik som såg en möjlighet att utveckla gården. Han och frun Eina styckade sedan av en bit mark intill och lät uppföra en villa 1970, så att sonen Åke kunde ta över gården.